Tidlig innsats

Venstre i HOL 07.06.11 fikk ikke flertall for forslaget om å videreføre skoleressursen “tidlig innsats” på alle tre skolene til og med fjerde klassetrinn. Vi ønsket denne ekstra satsingen videre fordi småskolen er tjent med mindre grupper av hensyn til det faglige og det sosiale. Venstre fikk kun støtte av Frp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Sakens foranledning var manglende klasserom på Harestad skole de kommende år. Derfor gikk flertallet inn for å slå sammen klasser for å spare inn ekstra rom. Mangel på klasserom på Harestad skole er en konsekvens av en styrt tilflytting og utbygging i samme krets: Når kommunen og skolen ikke kan telle antallet elever for hvert år og heller ikke holder elevstatististikken oppdatert, overfylles skolen. Dessverre er det noen som ikke gjør jobben sin. Og enda mer beklagelig er det at det er elevene som må betale.
Venstre har meldt inn og vil for budsjettet 2011 foreslå opprettelse av plannemnd for ny Harestad skole på eksisterende skoleområde. Har vi penger til Randaberg Arena, har vi selvsagt også penger til skole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**