Britt Fladmark Holta – 4. kandidat 2011

Britt Fladmark Holta er Eidsberg Venstres 4. kandidat ved valget i år. Hun har lang politisk fartstid fra kommunestyret, hovedutvalg for kultur og oppvekst, landsstyret, fylkesstyret. I år stiller hun også som 3. kandidat på Østfold Venstres liste til fylkestingsvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Britt Fladmark Holta

Foto: Helge Eek

Britt er 51 år, gift, har to barn, en svigerdatter og to barnebarn. Hun bor på Lundeby i Eidsberg. Hun jobber som kontormedarbeider i transportnæringen og har arbeidet innen denne næringen i 26 år.

På fritiden brukes på familien, til politikk, hytta og slapper av med lesing — har alltid en god bok liggende.

Britt er leder av Østfold Venstrekvinnelag, sitter i styret til Østfold Venstre og i Eidsberg Venstre som kasserer. I tillegg er hun direktevalgt inn i Venstres landsstyre, sitter i kommunestyret og i hovedutvalget for oppvekst og kultur.

Britt har vært med i Venstre siden 1998. Hun har ikke tidligere hatt andre ambisjoner enn kommunepolitikk, men har i år valgt å si ja til tredje plass på fylkestingslista. Dette fordi skole og samferdsel er viktige områder å prioritere. Etter to perioder i hovedutvalget for oppvekst og kultur ser hun klart sammenhengen mellom ungdomsskole og videregående.

Hovedengasjementet vil fortsatt gjelde barn og unge, fra barnehage til videregående. Gode barnehager, en god grunnskole og en god videregående skole. Stikkord er likebehandling av private og kommunale barnehager, trygge gode lærere i fokus, it-kompetanse, rådgiverdelen både på u-skolen og i videregående, drop-out. Temaet er egentlig utømmelig.

Samferdsel er et annet punkt. Dobbeltspor på plass Oslo — Halden, regularitet i avganger, gjenåpning av banen mellom Rakkestad og Sarpsborg — gjerne med rundbane med stopp på Kalnes i forbindelse med nytt sykehus og flytog. Vi har utfordringer på vei også. Riksveien mellom Sarpsborg og Fetsund, fylkesvei en mellom Askim og Sarpsborg — igjen med tanke på nytt sykehus for å nevne noe.

Å være folkevalgt vil si at du har plikter og ansvar. Britt vil jobbe for at kommunen vår skal yte service og være et godt sted å bo. Men innbyggerne våre har også plikter. Ved å spille på lag kan vi sammen gjøre oss selv og andre gode og det vil være med å gjenspeile en god kommune. Åpenhet og innsyn er første bud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**