Håvard Baggetorp – 2. kandidat 2011

Håvard sitter i dag i kommunestyret, formannskapet og planutvalget i Eidsberg kommune. Det har vært hans første periode i kommunestyret og han har gjort en solid jobb. Nå går han løs på en ny.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Håvard Baggetorp

Foto: Glenn Thomas Nilsen

Håvard er 33 år, samboer. Oppvokst i Hærland, nå bosatt i Mysen. Han er utdannet tømrer og anleggsgartner. Har vært selvstendig næringsdrivende i 7 år. Nå ansatt i Oslo kommune som brannkonstabel.

– Jeg vil jobbe for god og tidsriktig utvikling i hele kommunen. Mysen må urbaniseres for å bli attraktiv som by. Dette må gjøres med en grundig og langsiktig sentrumsplan. Samtidig må det jobbes for at de som ønsker det skal få etablere seg i grendene. Her må det legges til rette en god infrastruktur med veier, vann, transport osv.

– Jeg vil jobbe for økt satsing på idrett og friluftsliv for både ung og gammel. Befolkningen er i de siste årene blitt mer og mer inaktive. Det må derfor legges til rette for attraktive tilbud for fysisk fostring i kommunen.

– Jeg vil jobbe for at kommunen skal være en pådriver for etablering av næring, samtidig som vi tar godt vare på den allerede etablerte næringen. Eidsberg kommune er sentralt plassert på kartet. Nærmere det meste enn de fleste tror, og det må flagges utad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**