Ordførerkandidat Maren Hersleth Holsen

Eidsberg Venstres ordførerkandidat for valget 2011 er Maren Hersleth Holsen. Hun har gode kvalifikasjoner for å fylle vervet som Eidsberg kommunes første kvinnelige ordfører. Her er litt om Maren….

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Maren Hersleth Holsen

Foto: Glenn Thomas Nilsen

Maren er 34 år og bor i Hærland. Hun er gift med Skule og har en sønn, Johann, på 2 år. Hun flyttet hjem og tok over gården Hersleth høsten 2008.

Allsidig bakgrunn
Maren er utdannet landskapsarkitekt og jobber i Norske Arkitekters landsforbund. Der er hun leder for avdelingen Ecobox som jobber med bærekraftig arkitektur og stedsutvikling. Maren har vært aktiv og engasjert hele livet sitt og har bakgrunn fra bl.a. 4H, bygdeungdomslaget og bondelaget, både lokalt og sentralt. Hun har også vært politisk rådgiver for landbruks- og matminister Lars Sponheim.

Les Maren Hersleth Holsens CV her.

Vil bli ordfører
Maren er opptatt av at Eidsberg skal være et godt sted å bo og er klar for å bli ny ordfører i Eidsberg.

— Det hadde vært veldig spennende å bli Eidsberg første kvinnelige ordfører, sier Maren. – Eidsberg er en flott kommune å vokse opp i, men det er alltid ting som kan gjøres bedre — og nå mener jeg det er på tide å se nye muligheter, legger hun til.

En kommune som ser folk

Eidsberg Venstre: Maren, Håvard, Ingunn, Britt, Ines

Foto: Glenn Thomas Nilsen

Det viktigste for Maren er å skape en kommune som oppleves som en hjelp og service for folk i Eidsberg. Eidsberg kommune må sette folk først. Det gjelder om du ønsker å starte en ny bedrift, om du er elev på ungdomsskolen, om du er i kontakt med barnevernet eller om du bare skal bygge på huset ditt.

— Kommunen må først og fremst bry seg om innbyggerne sine, sier Maren.

En forutsetning for å skape en kommune som folk tror på, er å gi stort rom for åpenhet og innsikt i hva som skjer.

– Jeg er grunnleggende opptatt av demokrati og at de som blir påvirket av vedtak skal bli hørt. Politikere må ha tillitt hos folk i kommunen og for å få det må vi bli flinkere til å lytte og vi må tørre å stå for de avgjørelsene vi tar, legger Venstres ordførerkandidat til.

Maren er spesielt opptatt av steds- og sentrumsutvikling, næringspolitikk, barns oppvekst og miljø.

Mysen må være attraktivt
– Jeg kommer til å jobbe hardt for at Mysen blir en attraktiv by å bo i og besøke. Mysen har en rekke flotte møteplasser; kulturtorget, det nye biblioteket og torget. Allikevel har Mysen potensial for utvikling, mener Maren.

De eldre bygningene og smugene i Mysen må tas vare må fordi de er en viktig del av identiteten til byen. Maren og Venstre vil at handling i sentrum lett skal kombineres med andre aktiviteter i sentrum som idrett, kultur og kafeliv. Derfor må ny bebyggelse og etablering av ny virksomhet i sentrum ha god arkitektonisk kvalitet, gode utearealer og nærhet til hovedgatestrukturen.

– Jeg drømmer om at turister i Indre Østfold, ikke bare oppsøker den flotte naturen vår, men også har Mysen som spennende reisemål, sier en oppglødd Maren.

Næringsutvikling
– Jeg er opptatt av næringsutvikling og ønsker at Eidsberg skal ha et bredt, mangfoldig og nyskapende næringsmiljø. Det gir trygghet for utvikling av kommunen videre, sier Maren Hersleth Holsen.

Det er viktig å bevare de store bedriftene, men samtidig må vi legge til rette for ny og kunnskapsbasert næring.

– Jeg mener at Eidsberg bør satse på potensialet i Ungt Entreprenørskap og legge til rette for at de ungdommene som viser talent og engasjement, følges opp med tanke på reell bedriftsetablering. Vi må prioritere nyetablering, kunnskap og utvikling dersom vi skal skape de nødvendige arbeidsplassene fremover, sier Maren Hersleth Holsen.

Bekymret for fattigdom

Badebarn

Foto: June Marcussen

Den aller viktigste ressursen kommunen har er barna våre.

– Vi har et stort ansvar for at alle barn — uavhengig av foreldrenes ressurser — må sikres en trygg og god oppvekst. Spesielt synes det er forferdelig å tenke på at 13% av barna i Eidsberg lever under fattigdomsgrensen. Vi må tenke nytt og finne gode tiltak for hvordan vi kan hjelpe disse barna, sier Maren.

Dette må vi samarbeide med de frivillige lag og foreningene i Eidsberg om. I tillegg må vi sørge for at alle som ønsker det skal få tilbud om barnehageplass i kommunen. Disse barnehageplassene må tilbys fra både offentlige og private barnehager.

– Jeg mener at kommunen må stimulere til at det er attraktivt for private barnehager etablerer seg i Eidsberg — og derfor må vi sørge for forutsigbare og like rammevilkår, legger Maren til.

Tenke globalt, handle lokalt

Vindmølle

Foto: Ingunn Hensel

Klimautfordringene er reelle og vi i Eidsberg er forpliktet til å gjøre det vi kan for miljøet.

– Det er mye kan gjøre lokalt for å redusere klimagassutslippene. Bygg-, anlegg- og transportsektoren står for over 50% av utslippene i dette landet, og innen disse områdene kan kommunen selv gjøre veldig mye, sier Maren Hersleth Holsen.

Energieffektivisering av bygningene våre, elbiler for hjemmehjelpstjenesten, tilby videokonferanserom for å redusere antall flyturer og mange andre ting mener jeg må vurderes — både for kommunen selv og for folk som bor i Eidsberg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**