Elevens beste

De to største skolene i Rissa, Åsly og Stadsbygd trenger nye skolebygg. Det er dårlig inneklima, de er ikke tilpasset rullestolbrukere og det brukes mye energi for å varme de opp.
Venstre vil ha nye skolebygg, og prioriterer ny ungdomsskole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Åsly skole

Siri Evjen og Jan Erik Furunes skriver i et leserinnlegg i Adressa i dag: Nye skolebygg for Åsly og Stadsbygd er en av Rissa Venstres fire hovedsaker for valgperioden 2011-2015. Når det gjelder barn og unge vil Venstre blant annet:

– Snarest starte planlegging av nybygg ved de to største skolene.
Behovet for nybygg er så åpenbart at byggeplanleggingen ikke kan utsettes!
Ny felles ungdomsskole for Stadsbygd og Åsly har prioritet.

– Støtte ny gymnastikksal for Stadsbygd og nytt basseng for Åsly.

– At utviklingen av skoler og skolestruktur må skje på elevenes premisser for både læring og sosial utvikling.

– En skolestruktur som gjør det mulig å ha et godt helsesøstertilbud til elevene.

Smått er ikke alltid godt
Trygve Lundemos kommentar "Smått er ikke alltid godt" i Adressavisen 18.juni er en tankevekkende påminnelse på hvor viktig det er å la omtanken for barn og unge komme før alle andre hensyn: Sørdalen skole i Åfjord ble lagt ned med foreldrenes støtte, fordi små skoler ikke alltid er best for elevene.
Skolestrukturen bør ikke være styrt verken av økonomi eller hva man tror gagner de voksne i ei bygd, men av hva som gir best oppvekst- og læringsmiljø for barn og ungdom. Å kunne ha mange å velge mellom når man skal finne venner gir større sjanse for at de fleste finner noen å trives sammen med på skolen. Trivsel er den viktigste faktoren som har størst betydning for læring!

Hvorfor felles ungdomsskole?
Det finnes mange argumenter for en felles ungdomsskole for Åsly og Stadsbygd.
Et større sosialt miljø, etter 7 år med den samme klassen kan det for mange være en berikelse med nye muligheter sosialt. En felles ungdomsskole gir muligheter for et større faglig miljø for lærerne og ikke minst spesialrom til naturfag, kunst og håndverk, musikk og elevkantine med scene. Dette er en mangelvare for våre ungdommer i 2011!
En felles ungdomsskole gir flere valgmuligheter for valgfag, som blir innført i 2012.
Så lenge reisetiden ikke er lengre enn ca 30 minutter er heller ikke det et avgjørende motargument. Av hensyn til reisetiden bør ikke elever fra Mælan skolekrets pålegges å flyttes til en ny felles ungdomsskole for kommunen, men det ville være ønskelig.
Om det ikke blir enighet om felles ungdomsskole må i alle fall de to største skolene våre renoveres/nybygg skal det bli en standard som vi kan være bekjent av!
Rissa Venstre mener det er ELEVEN SOM MÅ VÆRE I FOKUS!
Rissa Venstre ved Siri Evjen og Jan Erik Furunes

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**