Olav Kasland valgt inn i Venstres velferdskomite

Olav Kasland er av sentralstyret i Venstre utpekt til å sitte i et utvalg som skal utarbeide Venstre sin velferdspolitikk de neste årene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Sentralstyret i Venstre har oppnevnt Olav Kasland som medlem av partiets sin velferdskomite. Velferdskomiteen skal utarbeide Venstre sin velferdspolitikk for årene som kommer.

 Olav Kasland er ordførerkandidat i Bø og andrekandidat til fylkestingsvalget

Olav Kasland er ordførerkandidat i Bø og andrekandidat til fylkestingsvalget

Med Olav Kaslands erfaring blant annet som NAV leder på Notdden og generalsekretær i Mental Helse, er Telemark Venstre svært glad for hans mulighet til bidrag med viktige perspektiver for Venstre sentralt.

I tillegg til Olav sitter disse i utvalget:Per Thorbjørnsen(leiar), Mari Serafia Fjeldstad, Odd Einar Dørum, Toril Berge, Guri Melbye, Jan Kenneth Stavenes og som sekretær er Terje Breivik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**