Virkemidler, ikke bare ambisjoner, i skolepolitikken

– Vi må ha gode lærere nå, ikke i 2030, slik Erna Solberg vil, sier Venstres leder og medlem av utdanningskomiteen på Stortinget, Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Erna Solberg lanserte sist onsdag sine visjoner for skolen frem mot 2030. Venstre er enige med Høyre i at vi må styrke lærerens status og kvaliteten på undervisningen i skolen, men å ha 2030 som mål er alt for lite ambisiøst, mener Venstre.

Virkemidlene må på plass

 Trine Skei Grande (V) mener læreren er nøkkelen i skolen.

Trine Skei Grande (V) mener læreren er nøkkelen i skolen.
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

– Høyre har bare målene på plass. Vi har virkemidlene. Og det er det som teller for at elevene skal få bedre undervisning nå, ikke når deres barn blir skoleelever, slik Erna Solberg og Høyre vil, sier Skei Grande.

Venstre mener læreren er nøkkelen i skolen, og vil redusere skjemaveldet og byråkratiet i skolen, gi lærerne etter- og videreutdanning og gi lærer, rektor og skole større frihet til å tilpasse undervisningen den enkelte eleven.

– Høyres testing og måling hjelper ikke om man ikke har tiltakene på plass. Jeg er glad for at Erna Solberg har mål om å gjenreise respekten for læreren i 2030, men det er for lenge til. Jeg vil gjøre det nå, sier Venstres Trine Skei Grande.

Redusere byråkratiet
Hun er også bekymret for regjeringens utvikling i skolepolitikken.

Skole, elev, lese, skrive, utdanning

Foto: Microsoft

– Med SV i regjering er den store endringen i skolepolitikken at antall rundskriv og lovfestinger har økt. Lærerne må få mer tid til elevene, mer tid til undervisning, mindre papirarbeid, sier Venstrelederen.

Vi må ha tiltro til at den enkelte lærer, rektor og skole selv vet best hvordan elevene lærer. Derfor må lærerne få større frihet til å tilpasse undervisningen til den enkelte eleven. Dette, sammen med å åpne for mer praktisk undervisning og enklere ordninger for utplassering i yrkeslivet, vil motivere skoletrøtte elever til å fortsette utdanningen og dermed hindre frafallet i skolen, understreker Skei Grande.

– Venstre vil satse på læreren fordi vi bryr oss om eleven. Med Venstre får du en skole for kunnskap og like muligheter, der vi har gode lærere som får anledning til å sette elevene først, avslutter Skei Grande.

Les mer i Oppland Arbeiderblad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**