Midt i smørøyet

Gjemnes Venstres førstekandidat, Heidi Hogset, var først ute av alle listetoppene som Tidens Krav skal presentere i ukene fram mot valget. Her er hennes presentasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


1. Hvordan kom du inn i lokalpolitikken?
Har vært politisk interessert siden jeg gikk på gymnaset, men har egentlig ikke vært særlig opptatt av lokalpolitikk før i det siste.
2. Hvorfor stiller du akkurat for Venstre?
Jeg har hele livet vært sikker på at jeg hører hjemme på borgerlig side i politikken, og er mer opptatt av prinsipper enn av særinteresser. Derfor blir Sp og KrF for smalt for meg. FrP er utelukket av andre grunner, så for meg står valget mellom Høyre og Venstre, og siden jeg fikk stemmeretten har det vært Venstre som har vunnet. Men jeg gikk faktisk mine partipolitiske barnesko i Unge Høyre.
3. Hva er den viktigste saken i din kommune og hvorfor?
På kort sikt er det økonomien. På lang sikt tettere integrering med nabokommunene for å utvikle en felles bo- og arbeidsmarkedsregion, der også Gjemnes skal ha et mangfold av arbeidsplasser i tillegg til å være et attraktivt bosted.
4. Hva er den viktigste saken for regionen Nordmøre?
Fortsatt satsing på samferdsel og utvikling av et variert, moderne næringsliv, basert på kunnskap og høyteknologi.
5. Har du noen gang drømt om en plass på Stortinget?
Nei.
6. Hvem bør bli ordfører i din kommune – og hvorfor?
Jeg avventer valgresultatet før jeg vil ta stilling til det. Venstre ønsker seg naturligvis innflytelse, og vil støtte den ordførerkandidaten som gir oss mest igjen for støtten.
7. Hvordan ser du på dine muligheter til å bli ordfører?
Små. Men det hadde vært flott å få en plass i formannskapet!
8. Hva gleder deg mest i din hjemkommune – og hvorfor?
Høy standard på de kommunale tjenestene, som skole og omsorg. Jeg bare håper at dette ikke ryker i strevet med å få økonomien på rett kjøl.
9. Hva ergrer deg mest i din hjemkommune – og hvorfor?
At kommuneledelsen gjør så lite for å gripe de mulighetene som vår beliggenhet midt mellom to byer gir oss. Det må da gå en å gjøre mer enn hva som har vært gjort de siste åra!
10. Hva er det beste argumentet for å bosette seg i Gjemnes?
Deler av kommunen ligger “midt i smørøyet” i den forstand at det er like kort pendlingsvei til to byer, så vi vasser i arbeidsplasser selv om vi er på landet. Det er mulig for par å pendle til hver sin by, om det skulle være ønskelig. Samtidig nyter vi godt av alle de fordelene som følger med å være på landet. Ikke alle verdsetter disse, men for dem som liker det slik er Gjemnes det rette stedet!
11. Hva er din beste valgkampsak?
Venstre har de sprekeste visjonene for hvordan Gjemnes kan gjøres til et mer attraktivt bosted.
12. Hva er ditt politiske forbilde – og hvorfor?
Jeg har ikke noe bestemt forbilde, men blir oppmuntret av kvinner som bryter barrierer innen storpolitikken, som Gro Harlem Brundtland og Hillary Clinton, for å slenge ut noen navn. Barack Obamas inntog i politikken har også gledet meg. Jeg reiser mye i Afrika, og har sett den entusiasmen han har utløst der.
13. Gi et valgløfte du kan garantere at du ikke bryter i valgperioden.
Dersom jeg kommer inn i kommunestyret skal jeg legge fram et forslag til hvordan eiendomsskatten som nå blir innført kan gjøres til et midlertidig tiltak for å løse en økonomikrise, og ikke bli en varig løsning for å finansiere driften av de kommunale tjenestene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**