Venstre ønsker ikke mer press på Oslofjorden

Oslofjorden er en naturperle som rundt to millioner mennesker har som sin nærmeste nabo, og som har en stor rikdom på marine arter. – Dette er det viktig å ta vare på for kommende generasjoner, sier Venstres Ola Elvestuen, Rebekka Borsch og Per Magnus Finnanger Sandsmark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstre mener det er på tide å utarbeide en helhetlig verneplan for Oslofjorden. Venstre ønsker heller å arbeide for reell fri ferdsel langs strandsonen enn vannskutere på fjorden.

— Vi vil utarbeide en felles handlingsplan i samarbeid med berørte kommuner for fjerning av ulovlige stengsler rundt hele Oslofjorden, sier nestleder i Venstre, Ola Elvestuen.

Viktig sak i lokalvalget

 - Sterkere vern av Oslofjorden vil være det første jeg tar opp i fylkestinget etter valget, sier Per Magnus Finnanger Sandsmark.

– Sterkere vern av Oslofjorden vil være det første jeg tar opp i fylkestinget etter valget, sier Per Magnus Finnanger Sandsmark.
Foto: Helge Eek

Fylkeslagene langs Oslofjorden står samlet i kampen for fjorden og har gått ut med et felles valgløfte om å bedre forholdene i Oslofjorden.

— Oslofjorden er vårt største økosystem, vår største transportåre og vår største fritidsarena. Det er viktig at disse tre kan kombineres uten at de går ut over hverandre, sier Per Magnus F. Sandsmark, førstekandidat for Østfold Venstre.

Flere marine verneområder

 Rebekka Borsch vil ha flere marine verneområder i Oslofjorden.

Rebekka Borsch vil ha flere marine verneområder i Oslofjorden.
Foto: Tom-Roger Stensberg

Opprettelse av flere marine verneområder i indre og ytre Oslofjord og fangstrestriksjoner og økt kontroll for å beskytte utsatte fiskearter er noen av tiltakene Venstre mener bør inngå i verneplanen. I tillegg vil de at beredskapen skal bedres.

— Vi bør verne fjordene våre mer systematisk og helhetlig, både med hensyn til fjordenes helsetilstand, det biologiske mangfoldet og truslene som overfiske, økt bruk, trafikk og nedbygging av strandsonen medfører, sier fylkesleder i Buskerud, Rebekka Borsch.

Venstre vil styrke oljevernet

 - Venstre vil styrke ojevernberedskapen, sier Ola Elvestuen.

– Venstre vil styrke ojevernberedskapen, sier Ola Elvestuen.
Foto: Sveinung Bråthen

— Ett av kravene til en verneplan er at oljevernberedskapen og havariberedskapen styrkes. Venstre økte satsingen på oljevernberedskap med 60 millioner kroner i vårt alternative statsbudsjett for 2011, sier Elvestuen.

Les mer hos NRK.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**