Frivillighet – vår viktigste kilde til trivsel (video)

Venstre anerkjenner den store innsatsen som legges ned i frivillige lag og foreninger. De gir bygda liv, og Klæbu hadde ikke vært den kultur- og idrettskommunen vi er uten de frivillige. Deres innsats kan ikke overvurderes. Foreningene skal være selvstendige organisasjoner, og kommunen skal opptre som tilrettelegger og medspiller

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**