Barnet først

Barnets beste må være ein del av vurderinga når mindreårige søker om opphald i Norge. Diverre står Venstre nesten aleine om å meine dette i det politiske Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Det er over 2000 barn som er asylsøkjerar/flyktningar i Norge. Me skulle ha nok pengar og mulighetier til å innvilga desse borna ein god oppvekst i Norge.
Venstre meiner det er godt å vakse opp i Norge, sett i forhald til dei aller fleste andre land, men vi er bekymra for dei borna som ikkje har det bra eller som blir ramma urettmessig, av innvandringspolitikken generelt og utvisningspraksisen spesielt.

Eg er glad for at saka til Zarife Kashtanjeva fekk en lykkelig slutt og at familien nå kan begynne å tenke på noko annet. Saka er helt ute av dimensjoner at den måtte til Høgsterett. Men tross alt ein dom i Høgsterett skal skape presidens og vi får håper at vi slepp å få sleke saker igjen.
Så takk til Zarife og medhjelperane hennar på at ho og familien heldt ut!

Eg er ikkje fornøyd med at regjeringen kun er interessert i å endre lova når det er arbeidsmarkedets behov som skal imøtekommes. Slik som i Maria Ameli saka
Det er skuffende at regjeringen er mer opptatt av arbeidsmarkedet enn av barna.
Det er ikkje bra at Norge går for lagt i å "statuere eksempler" på at det ikkje lønar seg å opphalde seg ulovlig i Norge, når det går utover små born.
For Venstre er svaret enkelt.
Bornas beste må alltid gå foran allmennpreventive hensyn i innvandringspolitikken.
Borna er for viktige til å bare bli en brikke i spillet.

Lars Barstad
Meland Venstre

03.07.2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**