Økte søkertall må gi økte bevilgninger

– Høgskolene og universitetene kan ikke sultefores slik de har blitt de siste årene, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Skei Grande (V) mener høgskolene og universitetene må få høyere bevilgninger til å kunne ta opp flere studenter.

Skei Grande (V) mener høgskolene og universitetene må få høyere bevilgninger til å kunne ta opp flere studenter.
Foto: Ukjent

– Den økte søkningen til høyere utdanning er svært positiv, men gjør det enda viktigere at regjeringen øker bevilgningen til våre universiteter og høyskoler. Institusjonene kan ikke sultefores slik de har blitt de siste årene, sier Venstres leder Trine Skei Grande i en kommentar til opptaket til høyere utdanning.

I dag ble søkertallene til Samordna opptak offentliggjort. Tallene viser at hele 108 600 søker seg til høyere utdanning i år, noe som er en økning på ca. 5200 søkere fra i fjor.

Vil ha forpliktende opptrapping
– Yngrebølgen — med stadig økende ungdomskull — er en mulighet, og ikke et problem. Det må også de offentlige bevilgningene reflektere. Jeg etterlyser derfor en forpliktende opptrappingsplan for å øke antall studieplasser i tiden som kommer, sier Skei Grande, som viser til at Venstre i sitt alternative statsbudsjett for inneværende år foreslo 2000 flere studieplasser enn regjeringen.

– I denne situasjonen er det helt avgjørende at regjeringen er seg sitt ansvar bevisst og øker bevilgningene til institusjonene slik at det kan opprettes nok studieplasser, og at disse plassene blir fullfinansierte. Dette er nødvendig for å opprettholde kvaliteten i studietilbudet og at flest mulig kvalifiserte søkere kan få anledning til å studere, understreker Skei Grande.

Viktig å utdanne flere lærere
Det er ledige plasser på lærerutdanningene på nesten alle høgskoler.

– Samtidig som det står plasser tomme mange steder i landet er det flere som ikke får begynt på lærerutdanning eller praktisk-pedagogisk utdanning i Oslo, Trondheim og Bergen fordi regjeringen ikke har bevilget nok plasser. Vi trenger flere lærere i fremtiden, ikke færre, og da må vi gi de som er kvalifiserte og vil bli lærere muligheten til det, sier Venstre-lederen.

– Jeg vil understreke at det er særlig positivt at søkertallene til lærerutdanningen fortsetter å øke. Allerede i 2007 forslo Venstre nasjonale rekrutteringsplaner for å møte den kommende lærermangelen. Utfordringen nå ligger i å få flest mulig til å faktisk fullføre utdanningen de har begynt på. Også i denne forbindelse er det avgjørende med tilfredsstillende bevilgninger, avslutter Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**