– Regjeringen er for feig i energipolitikken

Norge har nedjustert forhandlingsutgangspunktet om fornybardirektivet til å øke andelen energibruk fra fornybare kilder til 67,5 %, mot opprinnelige 70-74 %. – Med dette vil Norge ha den minste økningen av andel fornybar energi i hele Europa, sier Venstres Helge Solum Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Fornybardirektivet er nødvendig for å innføre grønne sertifikater. Slik kan man få en større satsing på ny fornybar energi.

Fornybardirektivet er nødvendig for å innføre grønne sertifikater. Slik kan man få en større satsing på ny fornybar energi.
Foto: Microsoft

Venstre er glade for at regjeringen endelig har satt et mål for fornybarsatsing slik at det felles markedet for grønne sertifikater mellom Norge og Sverige kan tre i kraft så snart som råd, men det liberale miljøpartiet er ikke fornøyde med målsetningene og forpliktelsen.

Venstre hadde ønsket seg høyere målsetning fra regjeringens side.

– Norge burde hatt høyere krav. Vi håper at EU forhandler målsetningene opp, og at fornybardirektivet kommer på plass så fort som mulig, sier Helge Solum Larsen, nestleder i Venstre til VG.

Regjeringen har lave ambisjoner
Han peker på at de har fritatt industrien fra grønne sertifikater, ikke innført ressursskatt på vind eller andre tiltak som gjør at det lønner seg for kommunene å satse på fornybar energi og utsatt rensingen av gasskraftverkene på Mongstad og Kårstø.

— Dette er bare det siste av en lang rekke politiske avgjørelser som viser at regjeringen er for feig og lite handlekraftig når det gjelder satsing på fornybar energi, sier Venstrenestlederen videre.

– Det er grunn til å minne om at fornybardirektivet er et virkemiddel i klimapolitikken. Lave ambisjoner i forhandlingene om direktivet er lave ambisjoner i klimapolitikken, legger Solum Larsen (V) til.

— Det er flaut at Norge, som en gang var et foregangsland for miljø og klima, vil forhandle ned forpliktelsene til å satse på fornybar energi. Nå må vi få fornybardirektivet på plass, og helst med høyere forpliktende målsetninger enn regjeringen, sier nestleder i Venstre, Helge Solum Larsen.

Norge kunne vært ledende

 Helge Solum Larsen (V) mener Norge bør være et foregangsland på fornybar energi.

Helge Solum Larsen (V) mener Norge bør være et foregangsland på fornybar energi.
Foto: Tone Staven

— Venstre vil at Norge skal være ledende innen fornybar energi. Vi er store på energi i dag. Vi kan bli enda større om vi satser på forskning, utvikling, belønningsordninger for kommuner som satser på fornybar energiproduksjon og iverksetting av større satsinger på fornybarområdet, sier Solum Larsen (V).

Solum Larsen (V) er redd for at klimaforliket nå sprekker når fornybarsatsingen er redusert.

— Dette hadde innebåret at vi hadde nådd målene i klimaforliket. Venstre vil jobbe for at vi skal nå dette likevel, men da må nok Norge få en ny regjering med vilje for klimahandling, sier Venstrepolitikeren videre.

En utredning av miljøstiftelsen ZERO viser at fornybardirektivets opprinnelige mål kunne bidra til at Norges utslipp av CO2 reduseres med om lag 10 millioner tonn, som tilsvarer utslippene fra ca. 4 millioner biler. Fornybardirektivets opprinnelige mål hadde også vært bra for norsk økonomi: Energi Norge har nylig fått utarbeidet en rapport som viser at den grønne verdiskapingen i Norge i 2020 kan komme opp i 5 prosent av BNP.

– Regjeringen er trege på alt som har med fornybar energi å gjøre. Fortsatt er ikke fornybardirektivet ferdig forhandlet eller energitjenestedirektivet, som skal forplikte Norge på energieffektivisering på plass, avslutter Helge Solum Larsen (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**