Løft for demensomsorgen

— Svært mange av oss rammes av demenssykdom, enten som pasient eller pårørende. I årene fremover er det ventet at antallet som rammes av demens vil øke i takt med at befolkningen blir eldre, skriver Venstres ordførerkandidat Boye Bjerkholt i dette innlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Av Boye Bjerkholt, ordførerkandidat for Skedsmo Venstre

Eit best mogleg samfunn for alle – også for dei eldre.

Foto: Microsoft

Det er få aldersrelaterte sykdommer som griper så sterkt inn i hverdagen hos så mange mennesker som det demens gjør. Demenssykdom handler om enkeltmenneskets skjebne og mulighet til å leve en meningsfull hverdag, og det handler om de pårørendes opplevelser, erfaringer og mulighet til å ta vare på den som rammes av denne sykdommen. Det er ofte de pårørende som observerer de første symptomene og blir konfrontert med den enkeltes angst og usikkerhet.

Demenssykdom innebærer at hukommelse og mentale funksjoner har sviktet. Sykdommen utvikles ofte over mange år, men for noen kan sykdomsutviklingen gå raskere. De fleste demenssykdommer er kroniske og uhelbredelige, og forverres etter som tiden går. Ifølge tall fra Folkehelseinstituttet antas det at nær 70.000 personer over 65 år i Norge har demens i en eller annen grad.

I Skedsmo kommune har demensomsorgen fått økt oppmerksomhet og det ble senest ved forrige budsjettbehandling bevilget mer midler til å styrke innsatsen for de som lider av demenssykdom. Denne økte innsatsen er nødvendig for å sikre at vi klarer å kartlegge og følge opp personer som er i ferd med å utvikle demens, og bidra til å gjøre hverdagen bedre både for pasientene og for de pårørende som opplever at deres kjære forandrer seg etter hvert som sykdommen forverres.

Svært mange av oss rammes av demenssykdom, enten som pasient eller pårørende. I årene fremover er det ventet at antallet som rammes av demens vil øke i takt med at befolkningen blir eldre. Derfor er det viktig å bygge videre på den satsingen som er startet, og øke innsatsen ytterligere for å sikre en god demensomsorg. Jo bedre vi er forberedt på å kunne kartlegge og holde sykdommen under kontroll, jo bedre vil det være for den enkelte som rammes, og de pårørende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**