Kondolerer!

Det smerter meg inderlig at tragedien på Utøya har kostet mange unge liv, og jeg føler sterkt med alle som har mistet noen av sine kjære.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Ungdomspolitikere er såkornet som skal spire og vokse.

Demokratiet er helt avhengig av rekruttering av unge politikere, og hendelsen på Utøya må ikke føre til avmakt og stagnasjon.

Jeg støtter statsministerens appell om mer åpenhet og mer deltagelse, og jeg støtter også arbeidet for et flerkulturelt Norge

Vilhelm Kjelsvik

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**