Lekeplasser mangler!

– Sula har for få lekeplasser.Jeg har sett eksempler på lekeområder som er avsatt midt i en bratt bakke, altfor nær en farlig bilvei og områder som er altfor langt fra der barna ferdes, sier Kjersti Finholt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I mange nye boligområder på Sula mangler det lekeplass. Det finnes kanskje en lekeplass på kartet, men ikke i boligområdet. Det skal være avsatt plass til lek i alle nye boligområder, men det kan hende at disse er plassert i ugunstige områder; jeg har sett eksempler på lekeområder som er avsatt midt i en bratt bakke, altfor nær en farlig bilvei og områder som er altfor langt fra der barna ferdes. Sula kommune har faktisk stor mulighet til å påvirke både beliggenheten til lekeplassene og hvordan og når lekeplassene skal opparbeides. Sula Venstre har fremmet forslag om, og vil fortsatt jobbe for at lekeplasser skal plasseres gunstig og sentralt i boligfeltet og at lekeplassen må være ferdig opparbeidet før det første huset i feltet er klart for innflytting. Vi vil jobbe for at Sula kommune skal være en kommune som tar barna på alvor!

Kjersti Finholt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**