Styrk frivillighetsarbeidet!

Terskelen for deltakelse i frivillig arbeid blir stadig høyere på grunn av høye rapporteringskrav og uforutsigbar støtte til frivillige organisasjoner. Det er vanskelig og tidkrevende for tillitsvalgte på lokalt nivå å sette seg inn i et uoversiktlig regelverk som stadig endres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstre vil redusere byråkratiet for frivillige organisasjoner og spesielt forenkle momskompensasjonsordningen. Frivillige organisasjoner, lag og stiftelser spiller en verdifull rolle i lokalsamfunnet vårt og er et viktig satsingsområde for Ringerike Venstre. Frivillig og engasjert innsats bidrar til økt livskvalitet og er av stor betydning for innbyggerne i kommunen.

Ringerike Venstre vil gjøre det enklest mulig å drive frivillig arbeid både innenfor kultur og idrett, psykisk helse, forebyggende ungdomsarbeid, flerkulturelt arbeid og omsorg for barn, funksjonshemmede og eldre. Gode lokale prioriteringer, rammebetingelser og tilskuddsordninger er avgjørende for å sikre og videreutvikle frivillig sektors verdifulle innsats i kommunen.

Olav Relling
Marianne Wethal

Venstremedlemmer
Ringerike Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**