Hva er viktig for deg ved valg av politisk parti

Lurer du på hvilket parti du skal stemme på ved valget i 2011?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Er du opptatt av langsiktighet, helhetlig planlegging og en utvikling basert på menneskelige verdier?

Mener du at trivsel og livskvalitet skal være grunnleggende faktorer i planlegging og utviklingsarbeid?

Mener du at alle i størs mulig grad skal ha muligheten til å leve sitt liv som de selv ønsker, med utgangspunkt i verdiene raushet, respekt og toleranse?

Ser du at ulikhetene skaper mangfold og glede, forutsatt at vi klarer å samarbeide og samhandle også på de områdene der interessene er ulike?

Er du opptatt av at kommunen, landet og jordkloden også skal være et godt sted å bo for de som kommer etter oss?

Vil du ha politikere som evner å se konsekvenser og som kan planlegge for eventuelle krisesituasjoner, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt?

Ser du at det er nødvendig å samarbeide ut over egen kommunegrense for å imøtekomme behovet til folk som pendler — og for at kommunen skal være i stand til å yte høy kvalitet på alle kommunens tjenester?

Er du opptatt av at kommunen skal være endringsvillig, fleksibel og helst ligge i forkant av utviklingen?

Mener du kommunens oppgave er like mye å stimulere og bidra til et godt grunnlag for det frivillige organisasjonslivet og næringsutvikling, som å levere gode offentlige tjenester?

Ønsker du at kommunen skal utvikle det enkelte området med utgangspunkt i dets egenart?

Er du opptatt av verdiskaping og gode rammevilkår for små og mindre bedrifter?

Ønsker du et samfunn der mennesket står i sentrum i alle politiske beslutninger?

Da kan Venstre være et riktig politisk valg for deg!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**