Venstres tredjekandidat: Lars Sommer Knudsen

Lars Sommer Knudsen er bosatt i Tananger. Det er imidlertid ikke her han har sin bakgrunn. Lars er fra Danmark og har gjennom sin yrkeskarriere hatt hele verden som arbeidsfelt. Nå er det imidlertid de mer lokale utfordringer han vil gripe fatt i gjennom årets valg. Der vil han fokusere på miljø, energi og utdanningsspørsmål.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Kandidaten er gift og har tre barn. Han har store deler av æren for at Venstres forslag har fått så stor gjennomslagskraft i kommunens klimaplan.Lars har engasjert seg særskilt i statens og kommunens ansvar for å utvikle et bæredyktig og rettferdig samfunn spesielt innenfor utdanning og miljø-og energiutvikling. Han ser det som en viktig oppgave å balansere både kortids- og langtidsperspektiver innenfor de økonomiske rammene kommunen må forholde seg til.

Lars oppsummerer her sine egne hjertesaker:
•Miljøpolitiske emner spesielt innenfor industrien. Hvordan Sola kommune kan gjøre sitt for å oppnå de overordnede mål ihht. kommunens Klimaplan
•Energipolitikk; fornuftig og effektiv utnyttelse av ulike energiresurser.
•Utdanning, sikre at fremtidens generasjoner ikke ligger på en “olje” sovepute men at vi forbereder dem til å kunne håndtere nye utfordringer.

Les mer om Lars i TV2s Velgerguiden.

Lars Sommer Knudsen, Sola, Rogaland

Foto: Joachim Steinbru

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**