Til innhold
Fra venstre: Heine Kvame, Bianca Bysheim Voll, Svein Skeie og Sondre Lunde Hansen. Foto:, Marius Vervik

Sammen tar vi Norge framover!

Sola Venstre

Bli med på laget!

I en tid hvor liberale verdier er under press, både i Norge og i resten av verden, trengs det et parti som står opp for frihet og felleskap.

Vi trenger DEG for å skape en grønn framtid med frihet og muligheter til alle.

Bli med i Venstre og ta Norge framover!

Våre hjertesaker

 • Klima og Natur

  Venstre er og har alltid vært et parti som prioriterer klima og natur. Høye klimagassutslipp er en global utfordring, likevel finnes det mange løsninger lokalt. Venstre vil føre en ambisiøs klimapolitikk og ta vare på naturen vår. Det skal både være lett og billig å leve miljøvennlig.

 • Kultur og idrett

  Det lokale kultur- og idrettstilbudet skal være for alle. Det lokale kulturlivet må sikres gode vilkår, og det bør legges til rette for et mangfoldig kulturtilbud for alle og enhver.

 • Helse og omsorg

  Venstre mener at god helse, både psykisk og fysisk, er det viktigste i et menneskes liv. Uansett alder. Venstre tar helse på alvor. Et trygt og nært helse- og omsorgstilbud av høy kvalitet er viktig for at alle skal ha frihet og mulighet til å delta i samfunnet.

 • Skole og barnehage

  Utdanning er nøkkelen til en bedre framtid. Derfor er utdanning alltid en prioritet for Venstre! Elever har ulike forutsetninger, interesser og behov. Da er det avgjørende at vi skaper en skole som tar hensyn til forskjellene som finnes mellom oss. Vi vil at Sola skal ha landets beste skoler og barnehager!

 • Mangfold, inkludering og integrering

  Alle mennesker har rett til å velge hvordan de vil leve livet sitt. Mangfold og inkludering handler om å sikre alle mennesker sine rettigheter, uavhengig av forutsetninger og bakgrunn. Sola Venstre heier på mangfold!

  Vi vil ha en kommune som sikrer at alle mennesker opplever trygghet, like muligheter og frihet til å bestemme over eget liv og egen kropp, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet, religion og kjønnsidentitet.

 • Gründere og næringsliv

  Framtidens næringsliv er grønt, nyskapende og innovativt. Venstre er opptatt av at kommunen legger opp til gode, stabile og langsiktige rammevilkår for næringslivet.

  Venstre vil at man enkelt skal kunne skape en inkluderende arbeidsplass for seg selv og andre.