Rennebu Venstre stiller liste sammen med Høyre

Rennebu Venstre stiller liste sammen med Høyre ved høstens kommunevalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Fellesliste Venstre og Høyre

NUM KANDIDATNAVN ADRESSE PNUM POSTSTED
01 x Krogstad, Eli Berkåk 7391 RENNEBU
02 x Teigen, Wenche Berkåk 7391 RENNEBU
03 Eggan, John Magne Grindal 7393 RENNEBU
04 Engen, Torstein Berkåk 7391 RENNEBU
05 Reitås, Olaug Grindal 7393 RENNEBU
06 Olsen, Siri Sørvoll Berkåk 7391 RENNEBU
07 Haugset, Bjørn Inge Stamnan 7392 RENNEBU
08 Nyberg, Jan Arve Berkåk 7391 RENNEBU
09 Stuen, Ove Inge Innset 7398 RENNEBU
10 Sæter, Gunhild Berkåk 7391 RENNEBU
11 Strand, Knut Innset 7398 RENNEBU
12 Drugudal, Ove Einar Voll 7393 RENNEBU
13 Ramstad, Turid Stamnan 7392 RENNEBU
14 Olsen, Morten Berkåk 7391 RENNEBU
15 Stavne, Jon Berkåk 7391 RENNEBU
16 Langklopp, Kirsten Berkåk 7391 RENNEBU

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**