Tilpasset opplæring for alle — også de flinke

— Et samfunn som verdsetter kunnskap, må også dyrke kunnskapsjakten hos de som er flinkest, skriver Venstres ordførerkandidat Boye Bjerkholt i dette innlegget om tilpasset opplæring i Skedsmo-skolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Av Boye Bjerkholt, ordførerkandidat for Skedsmo Venstre

Utdanning, matematikk, universitet, skole

Foto: Microsoft

Det siste skoleåret har 30 elever som går siste året på ungdomskolen i Skedsmo fått matematikkundervisning på videregående nivå. Undervisningen har blitt gjennomført på Skedsmo videregående skole som et tilbud for de aller flinkeste som ønsker en større utfordring i skolehverdagen.

Gjennom denne ordningen har elevene fått faglige utfordringer som ungdomskolen ikke kan tilby, samtidig som de har fått opplæring sammen med andre motiverte elever som selv har valgt den økte arbeidsmengden og de høyere kravene som ligger i matematikkfaget på videregående skole. Ordningen har vært en suksess og vil videreføres i det kommende skoleåret.

For Venstre handler tilpasset opplæring om å gi opplæring tilpasset nivået til den enkelte elev. Gjennom samarbeidet med Skedsmo videregående skole er Skedsmo kommune i stand til å tilby et undervisningsopplegg som også gir utfordringer til de mest skoleflinke.

Foreløpig gjelder imidlertid denne ordningen kun innenfor faget matematikk. Fra neste år ønsker Venstre å utvide dette tilbudet, i første omgang til også å omfatte engelsk.

Vi skal samtidig fortsatt ha et sterkt fokus på å løfte de svake elevene og gi alle den beste utdanningen de kan få basert på egne forutsetninger. Men et samfunn som verdsetter kunnskap, må også dyrke kunnskapsjakten hos de som er flinkest. En skole som setter eleven først, er en skole som gir muligheter og utfordringer til alle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**