REGIONALE SAMLINGAR

UTDELING AV FYLKESBROSJYRE/VALSETLAR SAMT POLITIKK OGVALKAMPINFO

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Kandidater til valg 2011, Venstre logo

Fylkeslaget vil arrangere regionale samlingar der toppkandidatar og lokallagsleiarar vert invitert for å ta i mot lokallaget sine fylkesbrosjyrer og valsetlane. Toppkandidatar frå fylket vil vere representerte på alle samlingane slik at det vert høve for å disktutere valkampen i Venstre. Det er ein fordel om lokallaga kan stille med ordførarkandidaten sin og gjerne leiaren. Alle lokallag må uansett møte for å få det nødvendige materiellet utdelt.

NORDFJORD – TYSDAG 16. AUGUST KL 1800 PÅ NORDFJORDEID – Bryggen hotell

SUNNFJORD – ONSDAG 17. AUGUST kl. 1800 I FØRDE – Rica Sunnfjord Hotell

SOGN – TORSDAG 18. AUGUST KL. 1800 I SOGNDAL – Quality Hotel Sogndal

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**