Vellykket valgkampåpning

Trondheim og Sør-Trøndelag Venstre arrangerte valgkampåpning på Bakklandstorget i dag. Byutvikling for fellesskapet sto på den politiske agendaen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

stand

Foto: n.a.

Valgkampåpningen til Trondheim og Sør-Trøndelag Venstre ble markert med stand, apeller og levende musikk. Med unntak av et dramatisk øyeblikk da en bil hektet seg fast i en skjøteledning, var valgkampåpningen en stor suksess. Alle toppkandidatene var på plass, og det ble apeller ved andre- og tredjekandidat i Trondheim Ina Roll Spinnangr og Petter Rønning.

Ordførerkandidat Jon Gunnes var konferansier under åpningen. Han fortalte blant annet hvorfor Venstre valgte å legge åpningen til nettopp Bakklandet.

– Bakklandet er i dag et av Trondheims utstillingsvinduer. Vi ønsker å ruste opp flere bydeler til Bakklandets standard. Vi vil at alle mennesker skal kunne bo i alle byens bydeler. Gjennom gå etter de useriøse utleierne, bidra til forskjønning, og sikre den nødvendige infrastrukturen med nærskoler, parker og et effektivt kollektivtilbud, skal Venstre gjøre byen tilgjengelig for alle. For å lykkes med dette må det tenkes og handles nytt. Politikerne må ta tilbake kontrollen over byutviklingen slik at helheten og felleskapets interesser ivaretaes. Trondheim skal være en by der alle kan skape det gode liv for seg og sine, sa Gunnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**