Hyllibekkstien med universell utforming

Spydeberg er i vekst, og i den forbindelse trenger man ikke bare nye boliger, men også grønne
lunger som alle kan nyte godt av.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Jeg tenker spesielt på Hyllibekkstien som følger bekken gjennom det meste av Spydeberg sentrum. Den kan bli en flott turvei for alle, men da må man gjøre noe med forsøplingen og tilgjengeligheten. Se for dere Hyllibekkstien med beplantning, benker og belysning som alle, være seg skoleelever, rullestolbrukere, småbarnsforeldre med barnevogn kan bruke.

Og det beste av alt, det finnes penger: Kommunen har bevilget midler til oppgradering av Hyllibekkstien, og det skal også være midler til rådighet gjennom utbyggingsavtaler. Trolig er det også mulig å få midler fra både Fylkeskommunen og Miljørettet helsevern. Finansieringen av stien langs Hyllibekken burde være innen rekkevidde.

Det er tidligere gjort en betydelig innsats for å få til en slik sti. Så vidt jeg kjenner til er Jernbaneverket interessert i en undergang ved stasjonen, og skoleelever vil kunne benytte stien som skolevei. Hyllibekkstien med universell utforming vil både gi et vakkert, grønt miljø og være helsefremmende for Spydebergs befolkning.

Kari Thoresen
2. kandidat
Spydeberg Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**