Venstre ønsker lavere bompengeavgift på Flakk – Rørvik

Anne Jorid Gullbrekken, fylkesleder i Venstre, har stilt spørsmål om bompengeinnkrevingen i Fosenvegene. Samferdselsdepartementet åpner nå for å gjøre endringer i bompengeinnkrevingen. “De som betaler bompenger skal ha nytte av prosjektet. Nytteprinsippet har betydning for plassering av bomstasjoner og utforming av takst og rabattordninger” skriver departementet i sitt svar til Rissa kommune. Forutsetningen er at berørte kommuner, fylkeskommuner og Statens vegvesen blir enige.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


En feil
Når det nå viser seg at bompengeavgiften på ferja blir 82 kr, må noen ha gjort en feil, og det må i dette tilfellet være Fosenvegene AS. Når noen gjør en feil, er det oftest slik at den som gjør feilen må rette opp, slik bør det også være i denne saken, skriver Anne Jorid Gullbrekken i sitt brev til ordfører Per Kristian Skjærvik.
Fosenvegene As må da enten vurdere å kutte noen av prosjektene, eller sette opp flere bomstasjoner på Fosen. På den måten kan bompengeavgiften på Flakk — Rørvik begynne å nærme seg det vi ble forespeilet da saken ble behandlet i kommunestyret.

Svært negativt for Rissa
Denne saken er svært negativ for Rissa kommune, og særlig når en ønsker å være attraktiv for nye innbyggere, pendlere, hytteeiere og turister.
Rissa Venstre vil spørre ordføreren om å ta denne saken opp i styret for Fosenveiene, og be om en revurdering av bompengeinnkrevingen, evt. prosjektets størrelse.
Ordføreren har tatt Gullbrekkens initiativ videre til Samferdselsdepartementet, og svaret er at dette er det mulig å vurdere på nytt.

-Rissa blir hardere rammet enn andre av bompengene på Flakk-Rørvik ferja. Vi har opp mot 400 dagpendlere og mye trafikk til Trondheim, sier Gullbrekken, som oppfordrer Fosenvegene til å se på trafikktallene på nytt og vurdere ny plassering av bomstasjonene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**