Å satse på læreren er å satse på eleven

Alle husker sikkert den gode, inspirerende og trygge læreren fra sin skoletid. En lærer som klarte å skape nysgjerrighet og oppmerksomhet hos sine elever.
Venstre ønsker at skolen har flest mulige lærere med denne egenskapen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Skolestua Hedrum Bygdetun

Foto: Kåre Pettersen

Vi mener at noe av det viktigste i skolepolitikken er å sikre mange nok dyktige lærere i norsk skole. Venstre har kjempet og vil fortsette kampen lokalt og nasjonalt for å gi lærere rett og plikt til kompetansehevende videreutdanning.

For Venstre vil dette være en av hovedsakene i valgkampen. På nasjonalt nivå vil vi fortsette å presse på for at staten skal ta en større del av regningen.

Tallenes tale er veldig klare: Nesten 4.000 lærere har søkt om videreutdanning, men bare 1.500 får tilbud om å gjennomføre dette i 2011. Regjeringen har i sin målsetting derimot beregnet en kapasitet på 2.500.

Hvorfor nås da ikke målsettingen? Mye av årsaken ligger i at de fleste kommunene ikke har råd til å sende læreren på kurs. Eksemplet kan hentes fra min egen kommune som viser at en svært presset kommuneøkonomi gjør det nærmest økonomisk umulig å tilby videreutdanning. I samtale med lærerorganisasjonene sies det rett ut at de vet at ikke alle lærere en gang melder behov og interesse, da de på forhånd vet hva svaret blir.

Det vi imidlertid har opplevd de siste årene er en timetallsutvidelse i skolen. Siden 2006 har Finansdepartementet selv beregnet dette til en kostnad pr. år på nesten 1 milliard kroner. Tar vi med at nærmere en kvart milliard årlig går til frukt- og grøntordningen, blir det store beløp som vi i Venstre i stedet mener burde gått til videreutdanning.

I dagens ordning dekker kommune og stat 40 prosent hver av kostnadene for videreutdanningen, mens læreren selv dekker resterende 20 prosent.

I stedet for å beskylde kommunene for ikke vise ansvar, må staten ta et større finansieringsansvar for lærernes videreutdannelse. Det vil være å gi kommunene en hjelpende hånd og en virkelig satsing på framtiden!

Kåre Pettersen (s/h)

Venstre fremmet før jul i fjor et forslag på Stortinget om å øke den statlige finansieringsandelen, men dette ble nedstemt av regjeringen.

Satser vi ikke på skolens viktigste ressurs; læreren — får vi dessverre heller ikke de beste elevene.

Vear, 19. august 2011
Kåre Pettersen
1. kandidat for Venstre i Vestfold

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**