Hvor freidig kan man bli?

Hvem er det som har æren for den utviklinga vi har hatt i Verdal de siste 4 årene? Dette spørsmålet mener Verdal Venstre er på sin plass etter å ha lest AP sin valgbrosjyre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Hvordan kan AP ta æren for alt det positive som skjer, spør Johannes Rosvold og Brita Kleven Thorsvik i en pressemelding sendt avisene. I de fleste av disse sakene, som er lagt fram av administrasjonen, har det vært et solid flertall blant alle partier

Det aller meste av det som AP skriver under overskriften" Vi leverer i denne valgperioden", kunne derfor alle partier ha skrevet.

Er det AP som skal ha æren for at skolestrukturen er opprettholdt og for kunstgressbaner og ballbinger i alle skolekretser? Hvem er i mot det da? Bredband/moderne IKT i alle dalfører er ingen imot, men det er da vitterlig SP som bør ha æren for opptakten til denne saken. Og hva menes med "Sentrumsutvikling og aktiv tilrettelegging i Vuku sentrum". Er nedlegging av Vuku legesenter en del av det?

Verdal Venstre har også laget et politisk regnskap for siste periode. Der har vi skrevet om hva Venstre har gjort og initiativ som våre to representanter har tatt. Det hadde vært mer redelig om AP hadde vist hvilke initiativ deres 17 representanter har tatt og som de virkelig kan ta æren for.

Politikk handler om å ville utvikling, delta aktivt med forslag til løsninger og vise respekt for andres meninger. Det er ikke viktigst hvem som skal ha æren for en løsning, men vi reagerer når et parti tar æren alene, i saker der vi alle står sammen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**