Karin S. Frøyd

Karin har 3. plassen på valglisten til fylkestingsvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Karin - portrett

Foto: Line Loholt

Bakgrunn
Jeg bor i landlige omgivelser på Syrrist i Larvik kommune. Har mann, to voksne sønner og to flotte barnebarn som jeg ser så ofte jeg kan. Er utdannet driftsøkonom. Jeg jobber som Human Resources Specialist (personalkonsulent) i den amerikanskeide bedriften Reichhold AS i Sandefjord.

Interesser og hobbyer utenom politikken: Generelt samfunnsinteressert og leser alt jeg kommer over av aviser og tidsskrifter. Debattprogrammer (TV/radio). Reiseglad og søker opplevelser, men trives også godt hjemme, spesielt i kjøkkenhagen der jeg dyrker alle grønnsaker og vekster økologisk. — Medlem og støttemedlem i en rekke foreninger/lag, bl.a. Larvik Orienteringsklubb, Larvik Turistforening, Nei til atomvåpen, Røde Kors og Kaupangprosjektet.

Politikk
Er organisatorisk nestleder i Vestfold Venstre. Har vært Venstres representant de siste tre år i Kommuneplanutvalget i Larvik. Jeg har vært opptatt av samfunnsspørsmål og politikk siden gymnastiden og meldte meg inn i Unge Venstre og noen år seinere ble jeg med i Venstre. Jeg har innehatt ledervervet i Larvik Venstre ved to anledninger og hatt mange lokale og fylkeskommunale tillitsverv. Har nå i fire år vært fylkeskommunens representant i Oslofjordens Friluftsråd.

Jeg er generelt opptatt av politikk på av alle områder og mener det er viktig å se helheten. Men skulle jeg velge ut noen spesialområder må det bli innenfor arealplanlegging og arealbruk idet jeg mener at Vestfolds landbruks-, natur- og friluftsområder er svært verdifulle og at disse må forvaltes med omtanke. Vern av dyrkbar mark og skånsom bruk av kystnære områder er viktig når vi planlegger for framtiden i Vestfold. Hensynet til miljøet er viktig, og vi må ha fokus på dette i alt vi foretar oss.

Omsorgen for våre svakeste i samfunnet er også noe jeg er opptatt av. Syke eldre, funksjonshemmede og folk med rusproblemer må få hjelp og støtte til et verdig liv. Dessuten mener jeg at idrett og mosjon er viktig for å forbygge og opprettholde ei god helse. Her må fylke og kommune sørge for at friluftslivsorganisasjonene får økt støtte. Frafallet i videregående skole er altfor høyt og her må det settes inn virkemidler. Venstre har konstruktive og gode forslag, bl.a. at den yrkesrettede opplæringne må bli mindre teoriorientert og at det skal være lettere å kombinere teori og praksis.

Venstre er Norges sosialliberale parti. Liberal politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og vi er utålmodige etter rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner til beste for seg selv og samfunnet. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Gi Venstre din stemme iår er min oppfordring!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**