Moderne by-og stedsutvikling

— En moderne by-og stedsutvikling skal ikke bare bidra til vekst; den skal også bidra til at kommunen blir et enda bedre og mer trivelig sted å bo i, jobbe i, og besøke, skriver Skedsmo Venstres ordførerkandidat Boye Bjerkholt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Av Boye Bjerkholt, Skedsmo Venstres ordførerkandidat

Sykkel

Foto: Taina Bråthen

Skedsmo er i vekst og det skaper et arealpress som må møtes med langsiktige og klare prioriteringer. For Venstre er det viktig at by-og stedsutviklingen i Skedsmo skjer på en moderne og fremtidsrettet måte, samtidig som vi tar vare på kommunens egenart og historie. Miljø, design og kvalitet skal kjennetegne utviklingen av kommunen.

Venstre ønsker å håndtere veksten ved å legge til rette for fortetting rundt de eksisterende trafikknutepunktene, men ikke på en slik måte at det ødelegger de grønne kvalitetene i dette området. Med sterk befolkningsvekst må kvaliteten i bomiljøene sikres, blant annet gjennom å etablere flere lekeplasser, parker og byrom. Venstre vil blant annet flytte overflateparkeringen på Stortorvet under bakken slik at Stortorvet kan gjøres om til en park til glede for byens innbyggere, og vil også etablere nye parker i Kirkegata i Lillestrøm og i Strømmen sentrum.

En moderne by må legge tilrette for myke trafikanter. Lillestrøm er flere ganger kåret til Norges beste sykkelby, men det er ingen grunn til å hvilke på laubærene. Venstre vil ha flere sykkelfelt, sykkelveier og sykkelparkeringer, og en attraktiv bysykkelordning med god dekning innenfor hele triangelet fra Strømmen til Kjeller og Lillestrøm. I sentrumsområdene må parkering i hovedsak ligge under bakken eller i parkeringshus, slik at fotgjengerne kan dominere på gateplan.

Fortetting i sentrumsområdene innebærer at det må bygges i høyden. Dette er viktig for at flere mennesker skal få plass uten at vi bygger ned de friluftsområdene og jordene som kjennetegner Skedsmo som en urban kommune med nærhet til skog, mark og landelige omgivelser. Dessuten er det viktig at vi tar vare på det særpreget som hagebyene i Lillestrøm og Strømmen er.

På enkelte strategiske områder ønsker Venstre å åpne opp for at det kan bygges såkalte signalbygg som er høyere enn den øvrige bebyggelsen. Det forutsetter imidlertid at byggene tilfører byen noe mer enn bare nye lokaler. Et signalbygg skal ha eksepsjonell og estetisk tiltalende arkitektur, bidra til å markere stedet og samtidig passe inn i omgivelsene. Et bygg som ikke kan settes på et postkort, er ikke et signalbygg. Ved å stille krav til hvordan byggene ser ut, kan vi sikre en byutvikling som er med på å forskjønne byen samtidig som den vokser.

For Venstre er det viktigste at by-og stedsutviklingen har fokus på menneskene som skal bo og jobbe der. En moderne by-og stedsutvikling skal ikke bare bidra til vekst; den skal også bidra til at kommunen blir et enda bedre og mer trivelig sted å bo i, jobbe i, og besøke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**