Venstre vil rense Mysenelva

– Vi trenger renere vann i Eidsberg, sier ordførerkandidat Maren Hersleth Holsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Maren Hersleth Holsen intervjues av Smaa-TV om vannkvalitet i Eidsberg

Foto: Ingunn Herstad Hensel

Mysenelva møter Glomma ved Lekumevja. Vannet er grumsete og har skumdotter. Mye av dette er naturlig forurensning. Likevel viser målinger og statistikk at det også er annen forurensning. Stikkord er kloakk og landbruksavrenning, men også industrien innvirker på vannkvaliteten.

Mysen-elva, eller Hæra-vassdraget, har nedbørsfelt i store deler av Eidsberg og til dels Trøgstad. Den renner ut i Glomma rett nedenfor Lekum mølle i Eidsberg. Vi tok med lokalavisa, og faktisk nå også lokal-TV, på en ekskursjon og reportasje hvor vi ønsker å sette fokus på vannkvaliteten i Eidsberg. Bernt-Erik Hansen fra prosjekt Vannområde Glomma sør var med som fagmann for å utdype hvilke utfordringer vi har på området her i vår kommune og generelt i Nedre Glomma-regionen.

Eidsberg Venstre støtter planene om en opprydning langs Mysen-elva for kano-turisme, gang- og sykkelsti langs elva som en del av generell byutvikling i Mysen. Dette er flotte planer. Det er imidlertid ennå viktigere at vannkvaliteten og miljøet er bra.

Lekumfossen i Hæravassdraget (Mysenelva)

Foto: Ingunn Herstad Hensel

Eidsberg kommune har et flott nytt renseanlegg for kloakk, så mye er bra i Eidsberg. Likevel er vi langt fra i mål med de grep som må gjøres for at vannkvaliteten skal være tilfredsstillende etter de krav som kommer i årene fremover. Eidsberg Venstre mener det er riktig å gjøre gode grep med en gang, så lenge man vet hva som skal og må gjøres. Det er spesielt i perioder med store nedbørsmengder at ledningsnettet utsettes for store belastninger.

Se i video på Smaalenene.no hva Eidsberg Venstre vil gjøre med dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**