Det nye butikkfjellet

Sør-Varanger Venstre sier nei til endre reguleringsplanen slik at bedrifter kan få bygge storbutikk/kjøpesenter i nærområder til boligområder og skolebygg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstre ser med stor uro på at det politiske flertallet i formannskapet med Arbeiderpartiet og Høyre i spissen, ønsker seg en ny omregulering av arealene rundt Skytterhusfjellet. Tidligere vedtatt politikk og planregulering ønsket i utgangspunktet ingen sterk næringsutvikling langs den tidligere naturstien, men prioriterte feltet som ett nytt moderne boligområde som skulle tilpasses naturen rundt. Fokuset har vært på nærhet til grønne naturområder, med muligheter for velferdstilbud som nytt sykehus, skole, barnehage og en tilpasset nærbutikk, gjerne i regi av Coop.

Denne planen er nå i fare for å endres. Som et resultat av at COOP Finnmark i sin tid ikke ble tildelt tomt på industriområdet i Kirkenes, vil nå heller Høyre og Arbeiderpartiet, som plaster på såret, heller åpne for en 4.500 kvadratmeter storbutikk på Skytterhusfjellet. Sånn sett ender man opp med å løse ett problem med ett nytt og mye større!

Nylig var Sør-Varanger vertskap for ordføreren i Drammen kommune, som nettopp har forstått verdien av å utvikle nærmiljø som tiltrekker seg nyetablerere i sin kommune. Han ble omfavnet av lokale politikere, inklusive AP og Høyre. Er dette allerede glemt?

Å presse inn et stort kjøpesenter med økte trafikkutfordringer på bekostning av tiltenkte arealer til skole og barnehage, er et klart signal til unge etablerere om hvordan enkelte av våre politikere tilrettelegger nye boligområder! For tomtekjøpere og friluftsfolk, er det beklagelig at de igjen ser ut til å ende opp som den tapende part. Slik sett er signalet at det eneste som er sikkert i Sør-Varanger, er at alt er uforutsigbart! Spørsmålet nå er hva neste endring av planen vil åpne for?

Derfor er årets kommunevalg også et verdivalg. Venstres slagord i kommunevalget er "folk først". Som et grønt sentrumsalternativ ønsker vi ikke en omregulering av utbyggingsplanen for Skytterhusfjellet. Dersom Venstre blir representert i Sør-Varanger kommunestyre etter høstens valg, vil vi bidra til en moderne og forutsigbar boligplanlegging. En god framtid for vår kommune er avhengig av attraktive, trygge og grønne boområder.

– Stian Mauritz Celius
1. kandidat for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**