Ordførerkandidaten

1,plassen
Folk først
Oppretthalde kommunale barnehagar
Tilrettelegge for kommunal ungdomsklubb

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Vår politikk set saman personleg fridom med
ansvar for fellesskapen og kvarandre. Venstre
har sterk tru på menneske si skaparevne,
kreativitet og ansvarskjensle. Vi trur menneske
som vert gitt fridom er best i stand til å
ta ansvar for seg sjølv, sine medmenneske og
livsgrunnlaget til våre etterkommarar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**