Utvidet tannhelsetilbud til unge

Det blir brått for dyrt for unge voksne når skal dekke tannhelsekostnadene som nyetablerte med lav lønn, eller som studenter uten inntekt som må bruke lånte penger til formålet. Troms Venstre vil derfor at fylkeskommunen utvider gratis tannhelsebehandling til ungdom i Troms til de er 25.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Utvidet tannhelsetilbud til unge i Troms
Av Roar Sollied, Venstres førstekandidat til fylkestinget

Tannlege, helse

Foto: Microsoft

For at den enkelte skal beholde god tannhelse og egne tenner livet ut, er det helt avgjørende at tannhelsetilstanden er god gjennom ungdommen. Dessverre blir det brått for dyrt for unge voksne som skal dekke kostnadene som nyetablerte med lav lønn, eller som studenter uten inntekt som må bruke lånte penger til formålet. Troms Venstre vil derfor at fylkeskommunen utvider gratis tannhelsebehandling til ungdom i Troms til de er 25.

Roar Sollied

Allerede i fylkesbudsjettsaka i fjor foreslo Troms Venstre reduserte takster for denne gruppen. Venstre foreslo samtidig å gi stipend for å rekruttere unge til tannhelsesekretærutdanning. Det er kritisk mangel på slike, noe som kan true tjenestetilbudet.

Tiltaket vil være en viktig del av det forebyggende helsearbeidet fylkeskommunen har ansvar for, og gjelder den delen av helsearbeidet Troms fylkeskommune har særlig ansvar for regionalt , men også nasjonalt gjennom landets første regionale kompetansesenter for tannhelse i Tromsø.

Venstre har vedtatt å arbeide for en nasjonal politikk på området, der tannhelsetjeneste er offentlig finansiert for alle, med en refusjonsordning og et egenandelssystem som ellers i helsevesenet. Inntil det kommer på plass, ønsker Venstre å forbedre tannhelsetilbudet for de unge i Troms.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**