Vi møter togpendlerne på Mysen stasjon

Mandag morgen møter Eidsberg Venstre opp på Mysen stasjon for å treffe togpendlerne til Oslo. Vi ønsker å satse på miljøvennlig kollektivtransport, tog til Oslo som raskeste, sikreste og mest miljøvennlige alternativ må være et mål for tiden fremover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Lokaltog ved Årnes stasjon

Foto: Sesselja Bigseth

Eidsberg Venstre vil jobbe for at Østre linje møter morgendagens krav til infrastruktur og fremkommelighet.

Vi ønsker gjenåpning av Østre linje mellom Mysen og Sarpsborg. Dette for å knytte fylket mer naturlig sammen, gi et miljømessig og enkelt transporttilbud sørover i fylket. Dessuten kommer snart det store nye sykehuset på Kalnes, og vi ønsker da at toget skal være et godt og riktig valg for transport.

Vi ønsker også ladestasjoner for el-biler direkte knyttet til Mysen stasjon, for at folk lettere skal kunne ta gode miljøvalg i hverdagen sin. Vi ønsker også utbygging av gang- og sykkelstinettet, slik at sykkel-tog kan fungere som et reellt og godt pendleralternativ for en større andel av kommunens befolkning.

Vi håper mandagens morgenpendlere tar med seg vårt program og leser litt i dette på toget til Oslo denne morgenen. Du vil sannsynligvis se Venstre-grønne T-skjorter på mange flere stasjoner i Østfold og Akershus denne morgenen også. Dette er et ledd i Venstres synliggjøring av vår satsning på mijløvennlig togtransport for folk og gods.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**