Venstre vil støtte Solmo på Vegårshei

I formannskapsmøtet 18. august formulerte eg eit vedtak på vegner av eit samla formannskap i Arendal der vi avviste rådmannens forslag om å seie nei til alle søknadar om støtte til kultur- og idrettsanlegg eigd av frivillige organisasjonar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Vi vil kome tilbake til søknadane ved budsjettbehandlinga i november-desember. Like etter hadde Anders Haslestad eit lesarinnlegg der han spesielt bad om at det må bli pengar til leirstaden Solmo på Vegårshei, som NFU (Norsk forbund for funksjonshemmede) i Aust-Agder vil oppgradere. Det er viktig for Venstre å støtte opp også om tiltak og bygg i nabokommunane som Arendalsfolk har god nytte av. Derfor meiner Venstre at Solmo skal få like positiv behandling som Vegårshei skisenter, Øynaheia løypelag, Arendal og omegn golfklubb på Nes Verk, Froland motorcrossklubb og fleire andre gode anlegg og aktivitetar som kjem heile distriktet til gode.

Jan Kløvstad

Foto: Venstre

Jan Kløvstad, gruppeleiar for Venstre i Arendal bystyre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**