Drangedal Venstre vil satse på skolen

Kommunestyret har nå vedtatt en framtidsrettet skolestruktur i Drangedal med 1-7 skole i Kroken og Tørdal og en 1-10 skole i Sentrum. Det blir nå viktig å sikre elevgrunnlaget slik at dette blir Drangedals framtidige skolestruktur. Nå er det slutt på skolenedleggelser.
Venstres viktigste prioritering for å få en enda bedre skole for elevene er etter- og videreutdanning av lærerne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Drangedal Venstre vil satse på skolen

Kommunestyret har nå vedtatt en framtidsrettet skolestruktur i Drangedal med 1-7 skole i Kroken og Tørdal og en 1-10 skole i Sentrum. Det blir nå viktig å sikre elevgrunnlaget slik at dette blir Drangedals framtidige skolestruktur. Nå er det slutt på skolenedleggelser.
Venstres viktigste prioritering for å få en enda bedre skole for elevene er etter- og videreutdanning av lærerne.
På Stortinget foreslår Venstre flere statlige midler til etter- og videreutdanning av lærerne i statsbudsjettet hvert år.
Lokalt vil Venstre foreslå at det i budsjettet for 2012 avsettes øremerkede midler til etterutdanning. Dette tok Venstre opp i kommunestyret når "Tilstandsrapporten for skolen" ble debattert i vår. Vi påpekte at når kommunen sier at de vil prioritere tiltak må det vises ved bl.a. å avsette midler i budsjettet. Det er viktig med etter- og videreutdanning av lærerne for å styrke alle skolene i bygda.
Når vi nå får en ny flott 1-10 skole i Sentrum er det også viktig at lærerne der får styrket sin kompetanse både faglig og pedagogisk slik at mulighetene som de nye lokalene gir kan bli utnyttet best mulig, og elevene fra Drangedal har et godt grunnlag når de kommer på videregående skole.
I lengre tid har lærerne måttet bruke mer og mer tid på rapporteringer og dokumentasjon. Venstre vil lokalt ta opp dette for å se hva vi kan gjøre for å redusere lærernes byråkratiske arbeid, slik at de får mer tid til elevene.
Venstre har merket seg hvor begeistret og kreative elevene i 9. klasse var da de i vår arbeidet med entreprenørskap på Gautefall. Dette er en arbeidsmåte som både gir mye læring, og som kan bidra til næringsutvikling i Drangedal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**