Syklistenes Skedsmo

To ganger på rad er Lillestrøm kåret til Norges beste sykkelby. De siste årene har det vært stort fokus på å tilrettelegge for syklister i hele Skedsmo. — Men det er fortsatt mye vi kan bli bedre på. Målet er at det skal være raskt, trygt og enkelt å bruke sykkel som transportmiddel i hele Skedsmo, sier Venstres ordførerkandidat Boye Bjerkholt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Sykkel

Foto: Taina Bråthen

For Venstre er det derfor viktig at hensynet til syklister skal inngå i all planlegging av vei-og trafikkløsninger.

— På korte avstander er sykkel et godt egnet transportmiddel, bare det legges godt nok til rette for det. Vi trenger flere sykkelveier og sykkelfelt, men vi trenger også tilrettelegge bedre for sykkel i trafikken, f.eks. ved å etablere egne sykkelbokser i høyt trafikkerte kryss, sier Bjerkholt.

I tillegg til at sykkel er godt egnet som transportmiddel, er sykkel også bra for folkehelsen. De siste årene er det lagd oppmerkede sykkelløyper og lagt til rette med både kart og GPS.

— Det er viktig med gode turløyper for sykkelmosjonister, og vi må fortsette å legge til rette for at sykkel skal kunne brukes både til transport og til trim, sier Bjerkholt.

For at sykkel skal være attraktivt trengs det også nok sykkelparkeringsplasser.

— De nye parkeringsbestemmelsene stiller strenge krav til sykkelparkeringsplasser ved nye byggeprosjekter. Dessuten trenger vi flere sykkelparkeringsplasser på offentlige steder. En sykkelparkering tar ikke stor plass, men er veldig viktig for at folk skal oppleve at det er godt tilrettelagt for sykling, mener Bjerkholt.

Et annet tiltak Venstre mener er viktig å få på plass i Skedsmo, er en bysykkelordning som i første omgang skal innføres i triangelet Lillestrøm-Strømmen-Kjeller. For at bysykkelen skal bli en suksess, mener Venstre at det er viktig at den er enkel å bruke, at det er god dekning innenfor bysykkelens område, og at den er kompatibel med Oslos bysykkelordning.

— Både for de som bor her og for de som kommer på besøk eller pendler inn til Skedsmo vil en bysykkel gjøre det mer attraktivt å reise rundt i kommunen på en miljøvennlig måte, mener Bjerkholt.

Syklistene selv har to ganger på rad kåret Lillestrøm til Norges beste sykkelby. Bjerkholt mener at det viser at det har blitt gjort mye bra og at det legges merke til, men han mener det er ingen grunn til å hvile på laubærne.

— Alle som har vært i København vet at ingen norsk by kommer i nærheten når det gjelder å legge til rette for sykkel i trafikken. Men det er ingen grunn til at vi ikke kan være like gode på å legge til rette for syklister her i Skedsmo.

— Folk sykler i Skedsmo både sommer som vinter, og jo mer vil legger til rette for syklistene jo flere vil sette seg på sykkelsetet. Det er bra både for miljøet, fremkommeligheten på veiene og folkehelsen. Derfor er det viktig at vi fortsetter å ha et sterkt fokus på å legge til rette for syklistene, avslutter Bjerkholt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**