Anne Jorid Gullbrekken – 3. kandidat til fylkestinget

Venstres tredjekandidat til fylkestinget Anne Jorid Gullbrekken mener sterke distriktsskoler og gründeropplæring er nøkkelen til verdiskaping og vekst i Sør Trøndelag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Anne Jorid Gullbrekken

Anne Jorid Gullbrekken er tredje kandidat på lista til fylkestinget, og fylkesleder i Sør-Trøndelag. Hun er gift, og har to barn og ett barnebarn. Anne Jorid arbeider som veterinær, og har i tillegg en deltidsjobb som lærer på videregående skole.
Dette gir en variert hverdag, og kontakt med mange ulike grupper i samfunnet. Det er utrolig viktig for meg som politiker, sier Anne Jorid. Hun ville ikke byttet jobb med noen.

Næringsliv og skoler henger sammen
Anne Jorid har tre perioder bak seg i kommunestyret i Rissa, og overlater nå førsteplassen på valglista til Siri Evjen. Nå vil Anne Jorid engasjere seg mer i fylkespolitikken, og hun gleder seg til valgkamp for Venstre i Sør Trøndelag. På fylkesplan er det nye og interessante politikkområder å jobbe med.
Distriktsskolene i fylket er uhyre viktige både for bosettingen og næringsutviklingen i kommunene. De videregående skolene sammen med ressurssentrene er kompetansesentra ute i distriktene både for innbyggerne, og lokalt og regionalt næringsliv, sier Anne Jorid.

Hun viser til Åfjord videregående skole, som med sin anleggsmaskinlinje samler elever fra hele fylket, og samarbeider tett med bedriftene i Åfjord.

– Skal det være mulig å bo i distriktene, må det hele tiden utvikles nye arbeidsplasser. Mange av elevene ved videregående skolene vil forhåpentligvis starte sine egne virksomheter. Da må de få kunnskap om hvordan de starter og driver en bedrift mens de går på skolen. Jeg vil arbeide for at dette faget skal tilbys ved flere videregående skoler i fylket, og her er Gründerklekkeriet ved Åfjord videregående skole en god modell for andre skoler, sier Anne Jorid.

– Næringsliv og skoler henger sammen, og det blir stadig viktigere å sjå denne sammenhengen og utvikle samarbeidet, fortsetter hun.

Fremtiden er miljøvennlige løsninger
I god Venstre-tradisjon er Anne Jorid også en ivrig forkjemper for gode og fremtidsrettede kollektivløsninger.
– Billige og gode kollektivløsninger som alternativ til privatbilen må utvikles både i Trondheim, og ikke minst i kommuner som har pendling inn til Trondheim, og dette er en sak Sør-Trøndelag Venstre vil arbeide for, sier Anne Jorid.

– Sør-Trøndelag Venstre har en god og helhetlig politikk på mange områder, og jeg vil oppfordre alle til å lese programmet vårt som ligger på Sør-Trøndelag Venstre sin hjemmeside, avslutter Anne Jorid Gullbrekken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**