Godt valg!

Gode lærere er den viktigste faktoren for en god skole. Klæbu Venstre vil øke lærertettheten og gi etterutdanning. Vi vil pålegge lærerne mindre byråkrati slik at de får brukt mest mulig av tiden sin i direkte arbeid med elevene. Ved å prioritere lærerne, styrker vi elevene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Paal Christian Bjønnes

Foto: Klæbu Venstre

Klæbu skal få ny barneskole. Venstre vil følge med og kreve at utformingen av den nye skolen blir til beste for elevenes læringsmiljø. Lærere, foreldre og elever skal høres. Skolen må bygges fleksibelt, og med romløsninger som gir mulighet for arbeidsro i den daglige undervisningen.

Når du stemmer Venstre på mandag skal du vite at miljøet både lokalt og globalt får oppmerksomhet de neste fire årene. I alle saker vi politikere behandler vil Venstre følge opp at det tas hensyn til miljøet. Vi vil både kreve og premiere miljøvennlig adferd.

Uten de frivillige i Klæbus lag og foreninger ville bygda sett helt annerledes ut. Venstre vil støtte de frivillige slik at de kan bruke engasjementet sitt på det de brenner for. Kommunen skal være en tilrettelegger og medspiller.

Helle hadde et brennende ønske og engasjement for å starte et treningssenter. Dette engasjementet har hun brukt til å skape seg et levebrød, arbeidsplasser for andre og ikke minst et svært godt tiltak for folkehelsen i Klæbu. Venstre mener gründere som Helle må bli møtt med veiledning, gode råd og forutsigbarhet av kommunen.

For Venstre er menneskene viktigst og derfor sier vi «Folk først». Venstre ønsker størst mulig frihet for den enkelte til å velge sin måte å leve livet sitt på, så lenge det ikke går ut over andre. Hver enkelt har også et ansvar for å bidra til fellesskapet. Venstre ønsker stor grad av dialog med innbyggerne. En av våre viktigste oppgaver er å lytte til borgernes tanker og utfordringer, og omsette det i politikk til beste for Klæbu.

Godt valg!
Paal Christian Bjønnes
Ordførerkandidat, Klæbu Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**