Mitt Vardø

Dette valget handler om hvordan lokalsamfunnet vårt skal være, og hvordan Vardø kommune skal gå inn i fremtiden. Jeg er utrolig glad i kommunen vår, selv om jeg er innflytter. Det er nettopp derfor jeg bor her. Mitt Vardø, slik jeg vil omtale hele kommunen vår, vil sette folk først, og skape et lokalsamfunn der alle får muligheten til å utvikle seg til det beste for seg selv og nærmiljøet sitt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Da må vi utrette mer for de svakeste. Det skal ikke være slik at vi ikke stiller opp og yter varm velferd for de som trenger det mest. Når noen har behov for bistand eller hjelp, så må det være slik at vi møter dem med et åpent menneskesyn, og finner ut hva vi faktisk kan hjelpe med, og ikke hva vi ikke kan gjøre. Vardø kommune skal også være en god arbeidsgiver der alle ansatte føler glede ved å møte til tjeneste hver dag. Da blir vi også i stand til å yte det beste får alle våre innbyggere.

Samtidig må vi bidra til at det blir skapt nye arbeidsplasser, slik at flere kommer i jobb, og vi får skapt de verdiene vi trenger å skape, for å sikre vår fremtidige velferd. Nøkkelen til dette er å satse på gründeren. Venstre vil støtte opp om dem som vil skape tjenester, produkter eller opplevelser for seg selv og andre. Vi vil ha et kreativt og nyskapende Vardøsamfunn, samtidig som vi har stor fiskeriaktivitet i havnene våre.

En annen viktig sak for Venstre her hos oss, er skolen. En skole for kunnskap og like muligheter er en skole med gode lærere. Derfor vil vi bidra til at alle lærere systematisk får etter- og videreutdanning, for at de skal bli motiverte til å gi enda bedre undervisning til våre elever. Dagens skoleelever er morgendagens voksne, og vår fremtid. Derfor må vi sette elevene først, og gi hver enkelt elev den opplæringen han eller hun trenger for å bli best på det eleven er god på.

Venstre ønsker et miljøvennlig samfunn, der det er lettere for hver enkelt av oss å leve miljøvennlig. Det gjør vi ved å gjøre det dyrere å forurense og billigere å velge miljøvennlig. Derfor er det viktig å sette standard ved nyetableringer, spesielt rettet mot forurensningsfare ved eventuelle etableringer rettet mot oljevirksomhet. Vi har ikke råd til å sette fiskeressursene våre i fare, og må sikre oss med god beredskap.

Venstre vil arbeide for at Vardø kommune overholder reglene om åpenhet, slik at flest mulig får innsyn i alle kommunens saker, og kan forstå, mene noe og påvirke lokalpolitikken. Det er viktig for å sikre innbyggernes rett til å kontrollere makten, og slik sikrer vi lokaldemokratiet.

Jeg og drømmer om at «Mitt Vardø» skal være et imøtekommende, varmt, trygt, kulturrikt og åpent samfunn, som gir velferd når du trenger det, har en god skole for kunnskap med like muligheter og legger til rette for masse kreativitet og nyskaping. Det er å sette folk først.

Dersom «Ditt Vardø» er som «Mitt Vardø», ja da håper jeg du stemmer Venstre.

Med dette ønsker jeg alle kommunens innbyggere et riktig Godt valg!

Terje Soløy
ordførerkandidat Vardø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**