Svar til leserbrevet om Venstre, roller og timing

Det er med undring vi i Venstre leser leserbrevet fra 1. og 2.kandidatenen i Ap, lørdag 3.september, men vi vil alikevell svare på Ap sine kommentarer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Barnehager:
Ja, undertegnede har sittet i Opplæringsutvalget inneværende periode, og er for at ansatte skal jobbe der det er mest behov i barnehagene. Men det vil si at pedagogisk personell må være tilstrekkelig og innenfor gjeldende lovverk. Undertegnende er kjent med at kommunens administrasjon mener Lund barnehage drives etter loven, men jeg stiller store spørsmålstegn ved hvem som har ansvaret når styrer og pedagogisk leder (som da er en og samme person), ikke er tilstede i barnehagen. Dette er ingen egnet situasjon, og noe jeg mener er et for dårlig tilbud til barna, foresatte og de andre ansatte i barnehagen som gjør en kjempejobb.

I disse valgtider, må det være lov å fronte at man er for barnehager i grendene, ikke alle jobber nedover i bygda, om det er på Lund, Nordlia eller f.eks i Totenvika. Venstre vil ha bosetting i grender og tettsteder — barnehager må være lett tilgjengelig der folk vil bo. For å tiltrekke oss barnefamilier, må vi ha et allsidig og kvalitativt barnehagetilbud uansett hvor du bor i kommunen. Barnehagetilbudet familiene får, skal være like godt- alle betaler det samme for å ha barnet sitt i kommunens barnehager.

Vallejordet / Vallemyra:
Undertegnede ønsket ikke noen omkamp om Vallejordet, siden det var opptil planutvalget å bestemme. Men omkamper kan jo også være et tegn på at innbyggere og politikere blir for dårlig informert om det som skjer. På den annen side, er undertegnede av den oppfatning at god matjord er såpass verdifull og viktig at den kan være verdt å ta en omkamp for.
Vallemyra er ment som et forslag til å lage en fin inngangsport til Lena. Det er undertegnede overbevist om at det kan bli. Hva som eventuelt blir resultatet, er opptil fremtidig kommuneplan og et næringspolitisk råd, hvor administrasjon, politikere, handelsstand og ulike næringer samarbeider om hva som er best for bygdebyen Lena.
Venstre har i sitt program et forslag om et næringspolitisk råd som planlegger og samarbeider for å bygge opp om og utvikle tettstedene på Toten! Det blir viktig i framtida, slik at vi utvikler gode handelssteder og bygdebyer i bygda vår!

Godt valg, alle sammen!

Unn Sethne,
1.kandidat Østre Toten Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**