Ufarlig å samarbeide om kultur!

Mye på kulturområdet i Nord-Østerdalen er “grenseløst”. Vi deltar i arrangementer i store deler av regionen, vi samarbeider om arrangementsproduksjon og om institusjoner.
Dette er viktig for at vi skal greie å skape det som skapes bør i en tynt befolket region med begrensede midler. Derfor samarbeider vi blant annet om store nasjonale idrettsarrangementer, om museumsutvikling og om teater i Fjellregionen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Evnen og viljen til stor frivillig innsats, gode organisasjoner og institusjoner og gode utøvere tilsier at regionen er god på kultur. Nord-Østerdalen har mye bra, kanskje mer enn det mange av oss vet om.
Alvdal Venstre har programfestet at det bør utarbeides en regional kulturmelding. Formålet er å se kulturtiltakene og — mulighetene i regionen i sammenheng og som helhet. Å skape bevissthet om hva vi har, er nødvendig for å skape idéer om hva vi kan utvikle hver for oss, men også sammen, f.eks to og to kommuner og noen ganger der hele regionen står samlet. Vi i Alvdal Venstre tror dette er viktig for å utvikle og styrke de fleste kulturuttrykkene som er representert i regionen(idrett, musikk, teater, bibliotek, bildende kunst mv). Vi tror ei regionalmelding også er viktig for å utnytte anlegg og institusjoner effektivt samt for å se nye behov i sammenheng regionalt. Sist, men ikke minst, tror vi det kan være god økonomi i å se våre satsinger og aktiviteter i sammenheng. I noen grad hører kultur og kommers sammen, vi tror det finnes økonomiske potensialer som ennå ikke er utnyttet.

Stein Hoset

Foto: A. Wahl

Derfor vil vi ha en regional kulturmelding med alle Nord-Østerdalskommunene som deltakere sammen med fylkeskommunen. Det er helt ufarlig å samarbeide om kultur, faktisk er farligere å la være! Kan vi håpe på tverrpolitisk oppslutning?

Stein Hoset
2.kandidat kommunevalget Alvdal Venstre
3. kandidat fylkestinget Hedmark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**