Attraktivt bosted og kraftfullt næringsliv

Evnen til å tiltrekke seg innbyggere blir stadig mer viktig for en kommunes utvikling. Det er selvsagt bra å sørge for tilgang til kvalifisert arbeidskraft, men målet må være at det flytter flere hit enn økningen i antall arbeidsplasser, skriver Venstres Per Einar Weiseth i et innlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Innlegg av Per Einar Weiseth – Levanger Venstre

Per Einar Weiseth

Foto: Fotograf Hattrem

Å være et attraktivt bosted er avgjørende for alle roller i et lokalsamfunn, slik som frivillige organisasjoner og politikk, og aktivitetsnivået generelt. Det øker også grunnlaget for at noen vil starte ny virksomhet, og som kanskje jobber utenfor kommunen i dag.

Levanger skal være attraktivt for alle grupper, for eksempel barnefamilier og unge voksne, så vel som godt voksne med unger som har flyttet hjemmefra. Lavere eiendomsskatt og fornuftige tomtepriser er nødvendig for å få til dette. Levanger er i dag rangert som nummer 193 av 430 kommuner på NHOs attraktivitetsbarometer. Levanger kan bedre, og Venstre vil at Levanger skal gjøre et markant hopp på denne rangeringen.

Å øke muligheten til fradeling av boligtomter og tilrettelegging av tilleggsnæringer på bygda er ett tiltak. Et aktivt kulturliv, levende bygder og et pulserende sentrum er viktig. Gode barnehager og skoler er ikke minst avgjørende for at folk vil flytte hit. En helhetlig politikk for oppvekst, kultur og næring er derfor nødvendig.

Venstre vil fortsette sitt næringspolitiske engasjement, og utvikle Levanger til en kommune hvor bedriftene erfarer at kommunen er både interessert og imøtekommende. Kommunen skal gi forutsigbare vilkår for utvikling og vekst, og samtidig gjøre det attraktivt å etablere seg her.

Politikere og administrasjon skal møte næringslivsfolk, og på den måten forstå hvordan de skal utøve sitt ansvar som førstelinje for næringslivet. Kommunens oppgave er å sette næringsutvikling på dagsordenen, og unngå å skape vanskeligheter for den som vil noe.

Et kraftfullt næringsliv er nødvendig for å skape et godt sted å bo, og et godt sted å bo er nødvendig for å skape et kraftfullt næringsliv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**