DIN stemme teller — i år stemmer vi Venstre!

Venstre er et sosialliberalt parti, som utformer politikken ut fra at mennesker skal ha størst mulig frihet til å velge sine egne liv. Med friheten følger også et personlig ansvar for fellesskapet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Geir Liang

Foto: Privat

Dette valget er ikke bare et valg om oppslutning for de enkelte partier, men det er også folkets svar til terrorister og andre ekstremister, som vil demokratiet og våre verdier til livs. Jeg er stolt av måten statsministeren og det norske folk har reagert og stått fram på etter de umenneskelige handlingene på Utøya og mot regjeringskvartalet. Nå har vi som nasjon en kjempemulighet til å vise vår vilje til å kjempe for demokratiske verdier ved å "gå mann av huse" for å stemme.

I Klæbu Venstre er det mange nye ansikter og en gjeng som har meldt seg frivillig til å ta ansvar, sette seg inn i sakene og si sin mening. Hver enkelt er forpliktet til en tett dialog med sin bekjentskapskrets. Sånn ønsker vi å ta demokratiet tilbake til folket og inspirere til samarbeid med Klæbus befolkning.

Venstre har tradisjonelt ikke vært det partiet som roper høyest om makt, men i år mener vi alvor! Vi har den beste ordførerkandidaten, vi har den beste ideologien og vi har de beste politiske løsningene. Dessuten har mange gjennom valgtester oppdaget at de er mest enig med Venstre. Da mangler vi bare at du gir din stemme til Venstre i år — hver eneste stemme er viktig!

For 4 år siden fikk Venstre 2 kommunestyrerepresentanter med 157 stemmer, som utgjorde 6,7% av velgeroppslutningen. Våre representanter har sloss for naturen i Klæbu, de frivillige i lag og foreninger, et velferdssystem som setter mennesker i sentrum og en skole hvor vi har tro på at lærerne ønsker mer utdanning og mer tid med elevene. Entusiasme og mangfold skorter det ikke på i Klæbu Venstre.

Hvordan tror du det blir å vokse opp og leve i Klæbu når 20-30% av Klæbyggen gir oss sin tillit tilbake? La oss vise resten av landet at vi kan sette "folk først", samhandle til menneskets beste og gjøre Klæbu til verdens fineste og beste kommune å bo i!

Godt valg — hver eneste stemme teller!

Geir Liang, 4. kandidat på Venstres liste i Klæbu

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**