Eidsberg Venstre vil fargelegge Eidsberg-politikken

Her kan du lese Maren Hersleth Holsens appell ved felles valgarrangement på Mysen Torg lørdag. Her forteller hun hvordan hun ønsker å sikre Eidsberg-samfunnets grønne verdier, spre entusiasme om by- og bygdeutvikling, være fremtidsrettet og kanskje finnes det for mange grå menn i politikken i Eidsberg?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Appell, Mysen 3.sept vedc ordførerkandidat Maren Hersleth Holsen;

Maren Hersleth Holsen holder appell Mysen Torg

Foto: Ingunn Herstad Hensel

(Ordfører Herland lytter til Marens appell på Mysen Torg 3. september)

Vi i Eidsberg Venstre vil at Eidsberg skal være en fremtidsrettet, mangfoldig og klimavennlig kommune — og vi har følgende 4 hovedsatsninger fremover: BARN, SKOLE, STEDSUTVIKLING OG MILJØ.

Våre visjoner:
Eidsberg skal være fremtidsrettet ved å være oppdatert på ny kunnskap, aktuell og attraktiv. Vi skal ta i bruk nye og smartere løsninger der vi kan det — og tørre å se hvilke muligheter som ligger foran oss. Vi i Venstre gleder oss til framtiden og er optimistiske!
Eidsberg skal være mangfoldig gjennom de menneskene som bor her, bedriftene, opplevelsene og aktivitetene! Vi ser det som en stor verdi for kommunen at vi stadig får nye mennesker med ulik kulturell bakgrunn, at det skapes et mangfold av ulike bedrifter — både små og store, og at det skapes en bredde av kulturtilbud!
Eidsberg skal være klimavennlig og ta vår del av ansvaret for klimagassutslippene. Vi ønsker å være tidlig ute med frivillige tiltak for klimagassreduksjon og legge til rette slik at det skal være lett å være klimavennlig når du bor i Eidsberg.

Klima, miljø, vindmøller

Foto: Microsoft

(Vindmøller langs E18 på Monaryggen? Energi-inntekter, landemerke og miljøsatsning – et Venstre-kinderegg)

Vi har 4 hovedsatsninger:

– Barn
Vi vil at Eidsberg skal bli en god kom¬mune å vokse opp i for barn — uansett hvilken bakgrunn de kommer fra. Venstre vil etablere bedre tiltak for fattige barn i kommunen.

– Skole
Vi vil ha en bedre skole og mener det må satses spesielt på ungdomsskolen for å hindre frafall. Venstre vil prioritere læreren.

– Stedsutvikling
Vi vil at det skal lages en plan for langsiktig stedsutvikling med sikte på mer fleksible og gode muligheter for bosetting i grendene våre — og en fortetting i Mysen sentrum basert på god byggeskikk og urbane prinsipper. Venstre vil.

– Miljø
Vi vil ha en bærekraftig bruk av kommunens naturressurser. Venstre vil satse på en offensiv miljøpolitikk for lavere klimautslipp.

Skole, elev, tavle, undervisning

Foto: Microsoft

(Venstre satser tungt på skolen, oppvekst og de som ikke er like heldige med utgangspunktet som alle andre i Eidsberg. Venstres stemme i kommunestyret er viktig for de som trenger det mest)

Utfordringer og økonomi
Mye fungerer godt i dag, men dessverre har vi også mange utfordringer; knyttet til økonomi og utnyttelse av ressursene våre på rett måte. Venstre mener at man må tørre å se på nye måter å gjøre ting på — ikke pga fornyelse i seg selv, men fordi vi mener at en hver virksomhet (off el privat) har godt av å lufte seg litt og at vi er overbevist om at finnes smartere måter å løse ting på. Noen ganger kan det bety at private kan løse oppgavene og noen ganger kan det bety økt samarbeid eller felles løsninger med nabokommunene våre. Uansett så har vi tro på at vi klarer å løse utfordringene våre uten eiendomsskatt — og vi mener at vi må starte et arbeid med mål om større og færre kommuner i Indre Østfold.

Ordfører: Hvis jeg blir ordfører, så vil jeg sørge for mer åpenhet — og økt begeistring! Jeg vil kjempe for at det skal være en gjennomsiktighet i alt kommunen holder på med — og hvordan man har kommet frem til avgjørelser. Debatter skal annonseres, tas der avgjørelsene fattes — og ikke minst orienteres om på kommunens nettsider på en måte så folk klarer å finne frem.. Og jeg vil skape økt begeistring! Det høres kanskje litt ut som et dårlig smilekurs.., men jeg mener bare at det vi gjør, som politikere, eller administrasjon, skal presenteres med litt mer farge rett og slett — det er fortsatt litt for mange grå menn i politikken. Med meg på laget i Eidsberg Venstre har jeg en herlig gjeng av engasjerte, kunnskapsrike og fargeglade folk — som gleder seg til å ta i et tak! Så stem på Venstre!

Eidsberg Venstre: Maren, Håvard, Ingunn, Britt, Ines

Foto: Glenn Thomas Nilsen

(Eidsberg trenger mer farge, Venstre er hverken grå menn eller strømlinjeformede blå skjorter. Vi er farge, entusiasme og en liten porsjon humor.)

Til sist;

Venstre klarer å holde to tanker i hodet samtidig;

– Vi er partiet som kombinerer en offensiv næringspolitikk spesielt for gründere og småbedrifter, med en miljøpolitikk for lavere klimagassutslipp.

– Vi er partiet som kombinerer frihet for enkeltmennesket med mer til de som trenger det mest.
Vi mener at alle skal ha like muligheter, men det betyr ikke like løsninger for alle!

Godt valg!

Maren Hersleth Holsen

Foto: Glenn Thomas Nilsen

Maren Hersleth Holsen, ordførerkandidat Eidsberg Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**