Endelig boligtiltak for mennesker med reduserte kognitive funksjoner

Tirsdag kveld vedtok Levekårsstyret at det skal etableres private boligtiltak for mennesker med reduserte kognitive funksjoner. — En milepel er nådd, sier leder av levekåstyret, Per A. Thorbjørnsen (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Per Armand Thorbjørnsen Stavanger Levekår

Foto: Stavanger Venstre

— Det har vært en lang politisk vei å gå. Nå har vi åpnet opp for muligheter mange foreldre har etterspurt lenge på vegne av sine barn, sier Thorbjørnsen.

Levekårstyret i vedtok tirsdag kveld at vi skal inngå samarbeid om mulighet for å etablere private bofellesskap for mennesker med reduserte kognitive funksjoner (PUH m.fl. ) Dvs. at hvis foreldre selv ønsker å ta initiativ til å bygge bofellesskap kan de gjøre det.

Rådmannen ønsket en begrensing: at det kun gjelder personer som kan nyttiggjøre seg ambulante tjenester fra kommunen. Venstre og flertallet stemte for å fjerne begrensingen. AP stemte for å videreføre begrensingen.

— Det er et lite politisk under at Arbeiderpartiet makter å stemme i mot, sier Thorbjørnsen. Dette handler om å legge forholdene til rette for at vi i større grad makter å etablere differensierte tilbud.

Nå håper vi bare at mange melder seg slik at vi kan få det første prosjektet fram.

Flertallsvedtaket fremmet av H, V og KRF:

ETABLERING AV PRIVATE BOLIGTILTAK FOR MENNESKER MED REDUSERTE KOGNITIVE FUNKSJONER

Vedtak:
1. Samarbeid mellom kommunen og familier med barn med reduserte kognitive funksjoner, om
etablering av private bofellesskap uten kommunal tildelingsrett,
2. Det utredes om det er mulig å øremerke noen private omsorgsboliger med innskudd til
mennesker
med reduserte kognitive funksjoner.
3. Etablering av et eget bofelleskap med bemanning dag/kveld for mennesker med reduserte
kognitive funksjoner utredes.

For ytterligere informasjon: Per A. Thorbjørnsen 90773712

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**