Fornuftig utbygging med Hobøl Venstre

Les 2. kandidat Børt Erik Vikheims innlegg om fornuftig utbygging i Hobøl.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I mindre kommuner med dårlig økonomi, blir det ofte pekt på næringsutbygging som en viktig faktor for å gjenvinne balanse. Slik er det også i Hobøl, og Venstre vil være garantisten for en fornuftig næringsutbygging.

Vi går inn i spennende tid med potensielt store utbyggingsprosjekter i og rundt tettstedene våre. Vi mener at Hobøl er attraktivt i seg selv, ikke minst på grunn av beliggenheten. Derfor skal vi ikke legge oss flate for enhver utbygger, vi må evne å se konsekvensene av det vi vedtar. I Knapstad har det kommet opp et veldig stort bygg midt i sentrumsområdet. Venstre var det eneste partiet som stemte imot å bygge en etasje utover hva reguleringsplanen på stedet egentlig tillot. Resultatet av de andre partienes misforståtte velvillighet er tydelig for alle: Tap av utsikt og kveldsol for beboerne i leilighetene i Knapstadveien, og et ruvende bygg som vanskelig lar seg forene i en helhetlig sentrumsutvikling.

Hobøl Venstre vil i kommende periode stimulere og legge til rette for vekst og positiv aktivitet i bygda. Men det får altså ikke gå utover det som allerede er etablert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**