Nytenkning i Sagene

Venstre er partiet både for gründere, småbedrifter og kulturinteresserte. Vi fokuserer på smarte løsninger, og setter folk foran systemer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Sagene Venstre er stolte av historien til bydelen vår. Samtidig er det gledelig at den er i stadig utvikling, og Venstre skal sørge for at det gamle bevares inn i en ny tid. På den måten vil gamle margarinfabrikker kunne bli barnehager, og verksted bli til klatrehaller. I fremtidens Sagene tror vi at en ytterligere vekst i kultur- og serveringstilbudet står sentralt, samtidig som at ny næring fremdeles vil gro frem.

Venstre vil:
• etablere gründerhotell for virksomheter i etableringsfasen, eksempelvis på den gamle Prior-tomta
• arbeide for å få et attraktivt arbeidsmarked i bydelen, som sikrer lokale arbeidsplasser og næringsutvikling
• jobbe for trådløs dekning i hele bydelen
• koordinere veiarbeid og andre kommunale oppdrag i bydelen slik at man minimerer
ulempene og unngår situasjoner slik som i Arendalsgata vinteren 2011
• sørge for at bydelen og kommunen har flest mulige løsninger på nett
• gi bydelene mer innflytelse på lokal skjenkepolitikk. Vi ønsker at skjenkestedene i større
grad selv regulerer åpnings- og skjenketider for bedre å kunne imøtekomme lokale ønsker
og utfordringer.
• være en pådriver i bydelsutvalget for å bringe bydelspolitikken ut til befolkningen gjennom
å skape flere møteplasser og arbeide for gjennomsiktig lokaldemokrati
• prioritere støtte til kulturtiltak og -arrangementer som har positive integreringsvirkninger

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**