Småbedrifter og nyetablerere. – Østre Toten er avhengig av disse gruppene for å få vekst

En av Østre Toten Ventres satsings områder er småbedrifter og nyetablerere. Vi er et parti som vil jobbe for vilkårene til disse. Samfunnet vårt er avhengig av et nyskapende næringsliv. Venstre ønsker å oppmuntre nye tanker og nye næringer: Det skal være lov til å skape noe selv! Det er viktig å støtte eksisterende næringsliv. Samtidig er et godt gromiljø for nye etableringer essensielt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstre skal arbeide for å opprette et næringspolitisk råd i kommunen vår. Det er behov for en mer målrettet politikk på dette området, og viktig å forankre arbeidet både hos politikere, kommunens administrasjon, næringslivet og handelsstand. Et slikt råd bør ha representanter fra disse områdene slik at alle involverte parter arbeider sammen for å finne gode løsninger.

Venstre er særlig opptatt av gode rammevilkår for små og mellomstore bedrifter. De utgjør den største delen av norsk næringsliv. Vi må slippe fram de som tør å satse, og som tør å tro på en idé. Da må det være enkelt å henvende seg i kommunen for å få den hjelpen de trenger for å komme videre: Om det gjelder kontakt med virkemiddelapparatet, eksisterende næringsliv eller næringshagen.
Næringshager er viktig for utvikling av nye bedrifter. Potensielle tilflyttere nevner slike miljøer som viktige når de skal vurdere nytt bosted. I Østre Toten er vi så heldige å ha en av landets mest velfungerende næringshager. Kapp Næringshage er en krumtapp i næringsutviklingen i kommunen, og må gis gode vilkår for videre utvikling.

Venstre mener at det viktig å kunne tilby gode næringsarealer. Kapp Melkefabrikk og Landheim er to spennende bygningsmiljøer med stort potensiale. Krabyskogen og Billitt må videreutvikles som gode arealer for industri/logostikk og foredling av landbruksprodukter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**